BiH

Novi Zakon o prebivalištu u BiH stupio na snagu

29/07/2015

Izmjene i dopune Zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine danas su stupile na snagu.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUPRS) podsjećaju da ovaj zakon propisuje da su u postupku prijavljivanja prebivališta i adrese stanovanja, državaljani dužni da prilože dokaz da imaju valjan osnov za prebivalište na adresi na kojoj se prijavljuju.

Zakonom je predviđeno da su građani u postupku prijave prebivališta dužni da daju tačne i istinite podatke.

Kao valjan osnov za prebivalište na adresi na kojoj se prijavljuju, smatra se dokaz o vlasništu ili suvlasništvu stana ili posjedu stana, kuće ili drugog objekta za stanovanje, ovjeren ugovor o zakupu ili ovjeren ugovor o podstanarskom odnosu uz ovjeren dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu ili posjedu stanodavca.

Također, dokaz je i potvrda da se pred nadležnim organom vodi spor o vlasništvu, odnosno da je pokrenuta legalizacija ili uknjižavanje objekta, stana ili kuće na adresi na kojoj se prijavljuje prebivalište.

Kao valjan dokaz smatrat će se i ovjerena izjava stanodavca da daje pristanak da određena osoba bude prijavljeno na njegovoj adresi, a bračni ili vanbračni partner ili srodnici, moći će da prijave prebivalište na adresi, samo uz prilaganje dokaza o bračnom ili vanbračnom stanju.

Zakon je još regulisao i prijavu prebivališta osoba beskućnika zajedno u saradnji sa organima socijalnog staranja.

Građani su dužni da prijave prebivalište u roku od 15 dana od dana nastanjenja na adresi na kojoj prijavljuju prebivalište.

Za sve dodatane informacije građani se mogu informisati na lokacijama za izdavanje ličnih dokumenata MUP-a RS-a.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.