BiH

traže otvaranje rasprave

NS, SDP i NB: Ustanoviti tačan obim odgovornosti Vijeća ministara za krizu u kojoj se nalazimo

06/04/2021

Cilj rasprave je pokazati nivo odgovornosti Vijeća ministara BiH za postojeće stanje i pokušati pronaći što brža i što učinkovitija rješenja za ublažavanje krize

Zastupnici Kluba Naša stranka – Nezavisni blok i SDP-a u Predstavničkom domu Parlamenta BiH podnijeli su danas interpelaciju kojom tražimo otvaranje rasprave o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u cjelini, sa posebnim osvrtom na postupanje Vijeća ministara BiH u cilju odgovora na krizu izazvanu pandemijom koronavirusa.

Pitanja uključuju:

Neadekvatno postupanje po pitanju predlaganja, usvajanja i stalnog ažuriranja mjera usmjerenih ka zaštiti javnog zdravlja, a koje su u nadležnosti Vijeća ministara BiH (mjere pri ulasku u Bosnu i Hercegovinu, mjere usmjerene ka zaštiti zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, konstantna koordinacija između nadležnih entitetskih tijela s ciljem ujednačenosti različitih mjera…);

Neadekvatno postupanje po pitanju predlaganja i usvajanja ekonomskih mjera s ciljem zaštite privrede i ekonomske stabilnosti Bosne i Hercegovine;

Nesnalaženje po pitanju nabavke adekvatnih količina vakcina;

Nedostatak efikasnih diplomatskih aktivnosti prema drugim državama i multinacionalnim korporacijama s ciljem osiguranja adekvatnih količina vakcina i drugih medicinskih sredstava, ali i ekonomske pomoći;

Neiznalaženje odgovora na legitimne zahtjeve pripadnika policijskih agencija na nivou Bosne i Hercegovine u smislu poboljšanja njihovog radno-pravnog statusa i jačanja materijalnih kapaciteta neophodnih za uspješno obavljanje njihovih poslova;

Neadekvatne zaštite državne granice Bosne i Hercegovine kada je u pitanju ulazak migranata u Bosnu i Hercegovinu i neiznalaženje odgovora na nezakonita prebacivanja migranata iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu, što dodatno pospješuje transmisiju koronavirusa.

Cilj rasprave je pokazati nivo odgovornosti Vijeća ministara za postojeće stanje i pokušati pronaći što brza i što učinkovitija rješenja za ublažavanje krize.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.