BiH

vanredna sjednica

NSRS usvojila osam zaključaka, jedan od njih definisanje granične linije s FBiH

17/02/2020

O Informaciji i zaključcima izjasnila su se 74 poslanika - 72 bila su za, a dva protiv

Narodna skupština RS usvojila je na posebnoj sjednici Informaciju u vezi sa antidejtonskim djelovanjem Ustavnog suda BiH i osam zaključaka.

O Informaciji i zaključcima izjasnila su se 74 poslanika – 72 bila su za, a dva protiv.

Informacija je usvojena na posebnoj sjednicu NS RS koju je zatražila je predsjednica RS Željka Cvijanović.

Usvojeni su sljedeći zaključci:

1. Narodna skupština RS potvrđuje privrženost RS Opštem okvirnom sporazumu za mir u BiH, posebno izvornom tekstu Ustava BiH kao Aneksa IV.

2. Narodna skupština RS obavezuje predstavnike RS u instuticijama BiH da predlože u Parlamentarnoj skupštini BiH usvajanje Zakona o prestanku mandata stranih sudija i izboru domaćih sudija u Ustavnom sudu BiH.

3. Narodna skupština RS zadužuje Vladu RS da nastavi ranije započete pregovore sa Vladom Federacije BiH sa ciljem definisanja granične linije između RS i Federacije BiH, a u skladu sa Aneksom II Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH.

4. Narodna skupština RS obavezuje predstavnike RS u institucijama BiH da obustave donošenje bilo kakvih odluka u organima BiH do usvajanja Zakona o prestanku mandata stranih sudija i izboru domaćih sudija u Ustavnom sudu BiH i njegovog stupanja na snagu.

5. Narodna skupština RS naglašava da je RS strana potpisnica svih aneksa Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, samim tim i Aneksa IV koji je Ustav BiH.

6. Narodna skupština RS potvrđuje da su Visoki predstavnici i Ustavni sud BiH kršili Dejtonski sporazum i Ustav BiH i na taj način izmijenili politički sistem suprotno Opštem okvirnom sporazumu za mir u BiH, a koji je ugovor međunarodnopravnog karaktera.

7. Narodna skupština RS obavezuje sve institucije RS da ne prihvataju i ne provode bilo kakve buduće antidejtonske i nedemokratske odluke Visokog predstavnika i Ustavnog suda BiH.

8. Narodna skupština RS traži da predstavnici RS u zajedničkim organima BiH obavijeste Narodnu skupštinu o provođenju ovih zaključaka u roku od 60 dana.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.