BiH

Ministarstvo obrazovanja

Objavljen detaljan plan nove školske godine za učenike u Kantonu Sarajevo

18/08/2020
Foto: Pixsell

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Anis Krivić putem Facebooka je objavio video snimak u kojem objašnjava sve detalje vezane za početak nove školske godine

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo na zvaničnoj Facebook stranici predstavilo je detaljan plan početka nove školske godine, a možete ga pročitati u nastavku.

“Početak školske 2020/2021. godine u KS za osnovne i srednje škole!

Školska 2020/2021. godina počinje 1. septembra 2020. godine.

Nastava u prve dvije sedmice nove školske godine će se odvijati prema sljedećim modelima:

OSNOVNA ŠKOLA

– Razredna nastava za učenike/ce od I-IV, odnosno V razreda
Prijem prvačića će biti održan 1. septembra po odjeljenjima u fiskulturnim salama ili dvorištu ili holu škole, a prema planu prijema prvačića, koji će pripremiti škole uz poštivanje donesenih epidemioloških mjera.

– Preporučuje se školama da prijem prvačića organizuju tako da svako odjeljenje ima poseban termin prijema. U zavisnosti od prostornih kapaciteta škole, škole mogu ograničiti broj osoba koje dolaze u pratnji prvačića,

– Za učenike razredne nastave, osim učenika I razreda, redovna nastava u školi počinje 2. septembra.

– Nastava za učenike razredne nastave će se izvoditi u grupama od maksimalno 15 učenika uz trajanje časa od 30 minuta, sa odmorima od 5 minuta i bez velikog odmora. Nastava će se odvijati prema planu odnosno rasporedu koji utvrđuje škola.

– U odjeljenjima u kojima nije moguće ispoštovati maksimalno dozvoljeni broj učenika, Škola će napraviti raspored naizmjeničnog pohađanja online nastave i redovne nastave.

– Učenici sa hroničnim oboljenjima i učenici koji u zajedničkom domaćinstvu imaju osobe sa hroničnim oboljenjima, stare i iznemogle osobe i druge osobe iz rizičnih skupina nisu u obavezi pohađati redovnu nastavu u školi. Nastavnik/ica razredne nastave, odnosno predmetni nastavnik/ica, će učenicima koji nisu bili prisutni na nastavi neposredno nakon završetka iste dostaviti materijale elektronskim putem.

– Učenici s teškoćama nisu u obavezi pohađati redovnu nastavu u školi. Škola će tim učenicima, u saradnji sa roditeljima dostavljati nastavne materijale i preporuke/smjernice za usvajanje nastavnih sadržaja

– Produženi boravak u školama će raditi u skladu sa donesenim epidemiološkim mjerama.

– Predmetna nastava od VI-IX, odnosno V razreda će se izvoditi po principu “Online” modela.

SREDNJA ŠKOLA

– Za sve učenike/ce od I do IV razreda srednje škole nastava će se, u periodu od 1. do 14. septembra, izvoditi po “online” modelu, osim učenika srednjih škola za učenike s teškoćama u razvoju i Srednje muzičke škole.

– Prijem za učenike prvih razreda će se organizirati 01.09.2020. godine, po odjeljenjima u fiskulturnim salama ili dvorištu ili holu škole, a prema planu prijema, koji će pripremiti škole uz poštivanje donesenih epidemioloških mjera. Preporučuje se školama da prijem učenika organizuju tako da svako odjeljenje ima poseban termin prijema.

– Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo će, u koordinaciji sa Kriznim štabom Kantona Sarajevo, u drugoj sedmici mjeseca septembra, razmotriti potrebu izmjene modela izvođenje nastave u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo.

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Anis Krivić putem Facebooka je objavio video snimak u kojem objašnjava sve detalje vezane za početak nove školske godine.

Taj video snimak možete pogledati u nastavku.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.