BiH

Premijerka BPK

Obuća: Nisam kupila stan u Sarajevu po povoljnim uslovima

18/06/2020

Shodno tome, za ovo pravno lice za zaključivanje Predugovora/Ugovora o kupoprodaji stana sa kupcem Aidom Obuća nije bilo od uticaja da li je imenovana u vrijeme zaključivanja istih bila stanovnik Kantona Sarajevo ili ne

Nakon što je Žurnal objavio tekst pod nazivom “Premijerka BPK po posebnim uslovima kupila stan iako ih ne ispunjava“, a Fokus.ba prenio, oglasila se premijerka BPK Aida Obuća, čiji demant prenosimo u cijelosti:

“Netačna je i argumentima neutemeljena informacija da je premijerka BPK Aida Obuća stan u naselju Dobrinja u Sarajevu kupila pod povoljnim uslovima koristeći svoje veze u Stranci demokratske akcije.

Ovo dokazuje akt Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo, broj:02-03- 661-2/20 od 15.06.2020. godine u kojem se navodi: ,,kupac Aida Obuća kupovinu predmetnog stana nije izvršila korištenjem bilo kakvih benefita iz Budžeta Kantona Sarajevo po pitanju ugovaranja kupoprodajne cijene, obzirom da stan nije kupljen po tada aktuelnom ,,Projektu rješavanja stambenog pitanja mladih putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima” čiji nosilac je bilo Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, a definisan je odlukama Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo u okviru kojih je za navedenu kategoriju kupaca utvrđena niža kupoprodajna cijena m2 stana od tržišnih cijena.

Shodno tome, za ovo pravno lice za zaključivanje Predugovora/Ugovora o kupoprodaji stana sa kupcem Aidom Obuća nije bilo od uticaja da li je imenovana u vrijeme zaključivanja istih bila stanovnik Kantona Sarajevo ili ne”, stoji između ostalog u aktu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo kojeg potpisuje direktorica Fonda Belma Barlov.

U ovom aktu se, između ostalog, navodi i sljedeće :
– Aida Obuća je 2016. godine sa Kantonalnim stambenim fondom Sarajevo zaključila Predugovor o udruživanju sredstava za finansiranje izgradnje stana u stambeno-poslovnom objektu u naselju Dobrinja V.
– Kupoprodajna cijena predmetnog stana iz Predugovora je bila 1.610,00 KM/m2.
– Ugovorna cijena m2 stambenog prosotra predstavljala je tržišnu cijenu stana u vrijeme zaključivanja Predugovora koju je utvrdio Kantonalni stambeni fond Sarajevo, na osnovu tadašnjih tržišnih uslova poslovanja u oblasti prometovanja nekretninama u Kantonu Sarajevu, a koje su bile različite po kategorijama stanova (orjentacija, spratnost, kupovina više nekretnina itd.) i koje su se kretale od 1.610,00 KM/m2 do 1.750,00 KM/m2.
– Na osnovu zaključenog Predugovora, kupac Aida Obuća je 2017.godine Kantonalnom stambenom fondu Sarajevo isplatila cjelokupnu ugovorenu kupoprodajnu cijenu predmetnog stana.

Po “Projektu rješavanja stambenog pitanja mladih putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima” Ministarstva za prostorno uredenje, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, koje je bilo nosilac tog projekta, uključujući i aktivnosti oko izbora potencijalnih kupaca stanova po kriterijima i načinu formiranja cijene po m2 za ove kategorije, te se iz podataka s kojima
raspolaže ovo Ministarstvo da među kupcima stanova po povoljnim uslovima i na osnovu ovog projekta nema imena Aide Obuće, stoji su demantu.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.