BiH

kantonalna premijerka

Obuća: Stvorene pretpostavke za ublažavanje negativnih posljedica pandemije

13/05/2020

Skupštini BPK Goražde upućen je i Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih posljedica uzrokovanih stanjem nesreće na području tog kantona

Vlada Bosanskopodirnjskog kantona (BPK) Goražde usvojila je Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta BPK Goražde za 2020. godinu u iznosu od 42.299.966 KM i uputila ga u skupštinsku proceduru.

Skupštini BPK Goražde upućen je i Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih posljedica uzrokovanih stanjem nesreće na području tog kantona.

Premijerka Aida Obuća pojašnjava da su oba dokumenta rađena paralelno, kako bi se stvorile pretpostavke za pružanje adekvatne podrške prije svega privrednim subjektima koji su direktno ugroženi pojavom pandemije koronavirusa, prvenstveno onima čiji je rad bio obustavljen naredbama nadležnih štabova.

-Vlada BPK Goražde tim privrednim subjektima pružila je interventnu podršku za mjesec mart u vidu subvencija jedne polovine minimalne neto plate. Prijedlogom zakona o ublažavanju negativnih posljedica uzrokovanih stanjem nesreće koji bi Skupština BPK Goražde trebala razmatrati po skraćenom postupku, podršku privrednim subjektima predvidjeli smo i za april i maj te za jedan mjesec nakon prestanka stanja nesreće na području Federacije BiH – istakla je Obuća.

Dodala je da je ovaj vid podrške planiran u Budžetu BPK Goražde.

– Tu podršku pozicionirali smo unutar budžeta BPK na način da smo na kodu Vlade napravili tri koda sa kojih ćemo intervenisati i pružiti podršku privredi, zdravstvenom sektoru i socijali. To su pretpostavke koje je Vlada stvorila u budžetu i u predloženom zakonu o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanim stanjem nesreće na kantonalnom nivou. Očekujem da ćemo u narednom periodu imati usvojene ove akte, kako bismo tu podršku mogli realizirati i konkretno pomoći svima onima na koji se ovaj zakon odnosi – kazala je Obuća.

Premijerka BPK Goražde najavila je da će, zavisno od visine priliva sredstava u Budžet BPK Goražde, kantonalna Vlada ukoliko se ukaže potreba, ponovo uraditi prijedlog izmjena i dopuna Budžeta BPK Goražde do kraja godine.

-Punjenje Budžeta BPK Goražde u prva tri mjeseca je bilo na zadovoljavajućem nivou i mi smo se nadali da će tako i ostati. Međutim, pojavom pandemije virusa korona, u mjesecu aprilu zabilježen je pad prihoda od skoro četrdeset posto u odnosu na mjesec april 2019.godine, što predstavlja jako zabrinjavajući podatak. Bez obzira na finansijsku situaciju u kojoj se nalazi naš kanton, do sada smo uspjeli finansirati po prioritetima sve ustavne nadležnosti kantona u skladu sa Zakonom o izvršenju budžeta BPK Goražde za 2020.godinu. Nadam se da ćemo to uspjeti i u narednom periodu uz podršku viših nivoa vlasti, koju očekujemo što prije, te stvoriti mogućnost pružanja podrške privrednim subjektima kroz ‘korona zakon’ na kantonalnom nivou, zaustaviti trend otpuštanja radnika i polako dostizati onaj nivo zaposlenosti koji smo imali prije izbijanja pandemije – kazala je premijerka BPK Goražde.

Prema podacima Službe za zapošljavanje BPK Goražde zaključno sa jučerašnjim danom, iz radnog odnosa otpušteno je 298 radnika, dok je u istom periodu njih 183 primljeno u radni odnos.

Vlada BPK Goražde danas je isplatila sredstva na ime subvencioniranja jedne polovine minimalne neto plaće za mjesec mart, za prvu grupu privrednih subjekata koji su se prijavili na javni poziv Ministarstva za privredu BPK Goražde, a čije poslovanje je obustavljeno naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba civilne zaštite u cilju suzbijanja i širenja koronavirusa COVID-19.

Odlukom je obuhvaćen 91 korisnik sa 178 uposlenih radnika, a ukupan iznos uplaćenih sredstava je 36.490 KM.

Pravo na subvencioniranje ostvarili su privredni subjekti, koji su zaključno sa mjesecom februarom ove godine isplatili plaće sa pripadajućim porezima i doprinosima, te zadržali broj prijavljenih radnika na dan 29. februar ove godine.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.