Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Kurikularna reforma

Oglasila se ministrica Hota Muminović o napisima da se u školama ukida BHS jezik

Naida Hota-Muminović
Foto: Facebook/ Naida Hota Muinović
Naida Hota-Muminović

Iz Ministarstva porulčuju da grupisanje predmeta u nastavna područja u prva tri razreda osnovne škole ima značaj za prosvjetne radnike koji će prilikom realizacije odgojno-obrazovnog procesa nastavne sadržaje povezivati u tematske cjeline.

Ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović u proteklom je periodu komunicirala sa javnošću izmjene i dopune akata, a posebno nastavnih planova i programa.

U ovom saopćenju za medije resornog ministarstva još jednom se naglašava da navedene izmjene ni na koji način ni u jednom dijelu ne predviđaju ukidanje ili preimenovanje predmeta, niti smanjenja sedmičnog fonda časova po predmetima. Predmeti će se, ističu, navoditi u pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji, a posebno u javnim ispravama (uvjerenjima o uspjehu) na isti način kako je to i do sada bio slučaj.

“Iako je već u više navrata ponovljeno, koristimo i ovu priliku da učenicima, roditeljima, nastavnicima i cjelokupnoj javnosti jasno poručimo da se predmet Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost ni na koji način ne ukida niti se na bilo koji način umanjuje značaj ovog predmeta. Učenici će imati predmet i biti ocjenjivani iz Bosanskog jezika i književnosti, Hrvatskog jezika i književnosti, Srpskog jezika i književnosti, te će u uvjerenjima o uspjehu (popularno nazvanim đačkim knjižicama) i svjedočanstvima biti jasno vidljiv ovaj predmet”, navodi se u saopćenju.

Dodaju i kako grupisanje predmeta u nastavna područja u prva tri razreda osnovne škole ima značaj za prosvjetne radnike koji će prilikom realizacije odgojno-obrazovnog procesa nastavne sadržaje povezivati u tematske cjeline.

“Važno je napomenuti da se osim povezivanja među predmetima u istom nastavnom području, ostvaruje i povezanost među samim područjima, kako je prikazano u shemi. Na taj način postiže se cjelovit uvid u teme koje se obrađuju i omogućava se sistematično ostvarivanje ishoda učenja kojima se postiže razvoj kompetencija učenika. Javnosti na uvid dostavljamo i shemu koja vizuelno objašnjava ovo pitanje. Ovakva međupredmetna povezanost nastavlja se i u starijim razredima, tj. u predmetnoj nastavi, kroz zajedničko međupredmetno godišnje i mjesečno planiranje. Tako će nastavnici koji realiziraju nastavu iz različitih predmeta raditi timski s ciljem usklađivanja dinamike i načina realizacije nastavnog programa”, stoji u saopćenju.

Iz redovnog ministarstva naglašavaju da je međupredmetna povezanost ili korelacija jedna od bitnih pretpostavki u implementaciji započete kurikularne reforme.

Također napominju da se od septembra ulazi u drugu godinu implementacije kurikularne reforme, pri čemu Javna ustanova Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo tokom cijele godine pruža aktivnu podršku svim nastavnicima koji implementiraju reformu.

“U potpunosti razumijemo zabrinutost djece, roditelja i dobronamjernog dijela javnosti za obrazovnu reformu, te posebno za status Bosanskog jezika i književnosti, Hrvatskog jezika i književnosti, Srpskog jezika i književnosti. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo posvećuje posebnu pažnju ovom predmetu i nema namjeru na bilo koji način ga devalvirati, a svaki aspekt reforme nastojimo detaljno komunicirati prvenstveno s nastavnicima, roditeljima, djecom i na kraju sa ukupnom javnošću. S druge strane, izražavamo zabrinutost zbog zloupotrebe ovog pitanja u političke svrhe od pojedinaca i dijela javnosti. Spremnost da se pitanja od vitalnog značaja, kao što je izučavanje Bosanskog jezika i književnosti, Hrvatskog jezika i književnosti, Srpskog jezika i književnosti, zloupotrebi za jeftine političke poene jasno ukazuje na sebičnost i licemjernost pojedinaca. Skrećemo pažnju da je u proteklim godinama, odnosno skoro već dvije decenije, učinjen niz propusta kada je u pitanju tretman i afirmacija predmeta Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost. Kao primjer navodimo odobrene udžbenike koji već više od deset godina koriste naši učenici, gdje na samoj naslovnoj strani nije vidljiv naziv ovog predmeta. Postavlja se pitanje zašto su sve ove godine na tu nepravilnost šutjeli svi koji danas šire dezinformacije o navodnom ukidanju predmeta”, navodi se u saopćenju.

U skladu s programskim aktivnostima, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS će u narednom periodu u skupštinsku proceduru uputiti novi Zakon o udžbenicima u Kantonu Sarajevo čime će se, između ostalog, otkloniti i prethodno navedena nepravilnost.