kreševo

Općina prodala četiri nekretnine, a novac nigdje nisu prikazali

Foto: Općina Kreševo
Općina Kreševo

U sudskom registru prodate nekretnine preknjižene su na nove vlasnike, što ne bi bilo moguće bez uplaćenih sredstava

U obračunu budžeta Općine Kreševo nije prikazan novac od prodaje javnog zemljišta, iako su novi vlasnici već odavno uknjiženi, piše Žurnal.

Općina Kreševo 2017. godine prodala je četiri nekretnine u vlasništvu Općine, ali taj novac nije prikazan nigdje u izvršenju budžeta tokom 2017, 2018. i 2019. godine. Žurnal se više puta obraćao Općini sa pitanjem gdje je prikazan ovaj prihod, ali odgovor nismo dobili. U sudskom registru prodate nekretnine preknjižene su na nove vlasnike, što ne bi bilo moguće bez uplaćenih sredstava.

U aprilu 2017. prihvata se jedina ponuda pristigla za prodaju zemljišta – dvije katastarske parcele ukupne površine 1.163 kvadrata. Kupac nekretnine je fima Miličević iz Kreševa, u vlasništvu bivšeg načlenika Općine Kreševo Zdravka Miličevića. Za ovo zemljište Miličević d.o.o. platio je 46.520 KM. Na njemu je sada izgrađena stambena zgrada, u kojoj se kao suvlasnici pojavljuju 15 osoba.

Drugom odlukom, zemljište veličine blizu šest hiljada kvadrata prodato je Darku Kujundžiću iz Kreševa za oko 24 hiljade KM. Vlasništvo je kasnije prebačeno na drugu osobu a zemljište je klasifikovano kao šuma/oranica.

Trećom odlukom Obrt Limogradnja iz Kreševa kupuje pašnjak veličine oko 12 hiljada m2, za što Općini plaća 122.260 KM.

Općina će četvrtom odlukom prodati poslovni prostor od 36 kvadrata Hrvatskoj demokratskoj zajednici za 19.306 KM.

Foto: Žurnal

Sve nekretnine preknjižene su na navedene kupce a Općina je od njih inkasirala oko 212 hiljada KM. Ali ovog novca u obračunu budžeta za 2017., 2018. i 2019. godinu jednostavno – nema.

U 2017. godini prihod od prodaje zemljišta prikazan je u iznosu nešto višem od 28 hiljada KM.

U narednoj, 2018. tek blizu sedam hiljada KM. U 2019. oko 33 hiljade.

Vijećnici u Općini Kreševo, koji su tokom 2017. glasali za usvajanje odluka o prodaji nisu uočili da u obračunu budžeta za 2017. nedostaje više od 200 hiljada KM.

Foto: Žurnal
Izvršenje budžeta 2017.

Da li su ova sredstva knjižena na nekoj drugoj stavci kako bi se prikrio eventualni gubitak ili nisu nigdje prikazana – i jedno i drugo grubo je kršenje zakona.

Foto: Žurnal
Izvršenje budžeta 2018.

Planirani prihodi u budžetu od prodaje bili su znatno viši.

Foto: Žurnal

Da se državnim zemljištem u Kreševu može manipulisati po želji, pisali smo I ranije. Podsjetimo da je zbog postupanja Općine Kreševo državno zemljište prešlo u ruke NLB banke, a sve “zahvaljujući” poslovanju kompanije u vlasništvu porodice Stanić.

Općina Kreševo preknjižila je općinske nekretnine na privatnu kompaniju iako je na njima bio izglasan javni interes i doneseno rješenje da se moraju uknjižiti kao državna imovina. Radi se o parcelama na potezu Rakova Noga-Bijelovići, a kompanija koja je profitirala je Barit d.o.o. u većinskom vlasništvu Gorana Stanića, koja je dobila privatni put do vlastite tvornice, izgrađen javnim novcem. Kada je otkupio navedene parcele od mještana, Barit ih je iskoristio kao zalog za kredite kod NLB banke, koji nije uredno vraćao. Zbog toga je NLB banka novi vlasnik javnog zemljišta, što je već uknjiženo I u katastru Općinskog suda. A sve zbog toga što je Općina Kreševo propustila uknjižiti ovu imovinu kao državnu.

Prema informacijama Žurnala, ovaj slučaj prijavljen je i Agenciji za državne istrage i zaštitu, iz koje pak kažu da oni ne postupaju po ovom predmetu.