SIMBOLIKA

Osvjetljavanje pet lokacija u BiH povodom 75. godišnjice UNICEF-a

211119_unicef_75g_markica

Ova projekcija je simbolika postojanja i prisustva UNICEF-a u prošlosti i višedecenijskog zalaganja za bolju budućnost djece

Prepoznatljiva svijetlo plava i bijela boja UNICEF-a osvijetlit će večeras vodopad u Jajcu, Stari most u Mostaru, zgradu institucija BiH i Vijećnicu u Sarajevu, te Banski dvor u Banjoj Luci.

Ova projekcija je simbolika postojanja i prisustva UNICEF-a u prošlosti i višedecenijskog zalaganja za bolju budućnost djece.

Uz podršku zdravstvenih i obrazovnih institucija, privrednog sektora, medija, roditelja i djece, UNICEF nastavlja da radi na prevazilaženju prepreka u inkluziji, nediskriminaciji i poštivanju različitosti.

Povod osvjetljenja pet lokacija u BiH je Međunarodni dan djeteta i 75. godišnjica osnivanja UNICEF-a.