BiH

Penzioneri nude Vladi HNK-a hotel “Ero” za 1.100 KM po kvadratu

11/06/2016

Na sjednici Vlada HNK, na prijedlog Kantonalnog javnog pravobraniteljstva, usvojila je Odluku o pokretanju postupka za zaključenje ugovora o izvansudskim nagodbama.

Također, Vlada HNK-a usvojila je Odluku o isplati potraživanja pravnim i fizičkim osobama iz Proračuna HNK-a za 2016. godinu, a temeljem zaključenih ugovora o izvansudskoj nagodbi.

Zaključivanjem ugovora tužitelji su se odrekli prava na kamate dosuđene na glavni dug, kao i prava na kamate na dosuđene troškove sudskog postupka za potraživanja koja su predmet izvršenja po ugovoru te je time kantonalna Vlada ostvarila značajne uštede u budžetu.

Na današnjoj sjednici usvojen je Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o termoenergetskoj inspekciji i Zakona o izmjenama Zakona o geološkim istraživanjima HNK, koji će biti upućeni u daljnju skupštinsku proceduru.

Vlada je usvojila više odluka iz resora Ministarstva finansija, među kojima i Odluku o utvrđivanju visine osnovice za isplatu plaća svim budžetskim korisnicima za mjesec juni i Odluku o utvrđivanju visine naknade za topli obrok za mjesec juni, što je preduslov za isplatu plaća budžetskih korisnika.

Na prijedlog Ministarstva prometa i veza, usvojena je Odluka o odobravanju provedbe postupka javne nabave za redovno (ljetno i zimsko) i pojačano (investicijsko) održavanje regionalnih i priključnih cesta u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i Odluka o odobravanju utroška novčanih sredstava iz Plana i programa Uprave za ceste Ministarstva prometa i veza za 2016. godinu.

Nude im “Eru” za 1.100 po kvadratu

Međuresorna radna grupa, koju je Vlada imenovala kao pregovarački tim koji s Upravom Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje razgovara o uslovima moguće kupovine hotela “Ero” za potrebe smještaja Vlade HNK-a i drugih tijela kantonalne uprave, informisala je Vladu o zaključku Upravnog odbora Federalnog zavoda MIO u kojem se Vladi HNK nudi kupovina hotela “Ero” po cijeni od 1.100 KM po metru kvadratnom, s rokom isplate u 4 kvartala.

Vlada je usvojila Informaciju Međuresorne radne grupe te odobrila nastavak pregovora u vezi s ponuđenom cijenom i rokom plaćanja s predstavnicima Zavoda MIO.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je usvojila Informaciju o poslovanju Javnog preduzeća Šumarsko-gospodarsko društvo “Šume hercegovačko-neretvanske” d.o.o. Mostar za 2015. godinu, te Informaciju o stanju u Upravi za šumarstvo Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK-a.

Komentari