BiH

Počinje uklanjanje pasa lutalica sa zeničkih ulica

17/01/2017

Na zeničkim ulicama psi lutalice ozbiljno ugrožavaju sigurnost građana, a naročito djece. Pored ugriza i straha koji izazivaju kod građana, napadi pasa lutalica mogu imati dalekosežne i trajne posljedice na zdravlje ljudi, a naročito kada je u pitanju psihofizičko zdravlje djece, saopćeno je iz MUP ZDK, prenosi agencija Patria.

Drugi, ne manje bitan negativan efekat velikog broja pasa lutalica je onečišćenje okoline, koji također ne treba izgubiti iz vida, jer je svima poznato da prisustvo velikog broja pasa lutalica uzrokuje znatno onečišćenje parkova, javnih površina i gradskih ulica.

Utvrđeno je da psi lutalice svakodnevno pričinjavaju materijalnu štetu građanima, oštećujući gume i druge dijelove na njihovim vozilima.

U vezi sa spomenutom problematikom Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona je u proteklom periodu inicirala nekoliko sastanaka, sa ciljem iznalaženja određenih rješenja, a dana 12.01.2017. godine, predstavnici Uprave policije i Policijske uprave I su prisustvovali sastanku koji je održan u prostorijama preduzeća Alba Zenica d.o.o., na kojem je razgovarano o daljnjim aktivnostima i konkretizaciji mjera koje će biti poduzimane u narednom periodu sa ciljem ukljanjanja pasa lutalica sa ulica.

Kako smo informisani na održanom sastanku, dana 18.01.2017. godine, će započeti aktivnosti uposlenika preduzeća Alba Zenica na uklanjanju pasa lutalica na području Grada Zenica, te u tom kontekstu upozoravamo građane da u interesu opšte sigurnosti i sprječavanja nastupanja pomenutih posljedica, ne ometaju radnike preduzeća Alba Zenica u njihovim aktivnostima na uklanjanju pasa lutalica.

Policijski službenici Policijske uprave I u Zenici će pružiti svu potrebnu pomoć, te zadokumentovati i sankcionisati svako ometanje ovih aktivnosti.

Skrećemo takođe pažnju da je iznošenje ostataka hrane i ostavljanje istih na javnim površinama u cilju hranjenja pasa lutalica suprotno komunalnom redu, te će i u tom pogledu biti poduzete odgovarajuće mjere u saradnji sa Gradskom upravom.

Komentari