BiH

neprohodni putevi

Pojedina naselje na području Srebrenice bez napajanja električnom energijom

26/01/2021

Na osnovu informacija Civilne zaštite, stanovnici Mjesne zajednice Luka imaju uredno snadbijevanje električnom energijom i nema ugroženost stanovništva

Na području opštine Srebrenica većina lokalnih i nekategorisanih putnih pravaca je neprohodna ili otežano prohodna, a pojedina naselja su i bez napajanja električnom energijom.

Trenutno nije u funkciji dalekovod u naselju Osmače i trafo-stanica u naselju Bojna, a uposlenici Elektrodistribucije Srebrenica su na terenu te pokušavaju sanirati nastale kvarove. Snadbijevanje električnom energijom ostalih dijelova opštine Srebrenica je uredno i nisu evidentirani kvarovi na niskonaponskoj elektromreži.

Na osnovu informacija Civilne zaštite, stanovnici Mjesne zajednice Luka imaju uredno snadbijevanje električnom energijom i nema ugroženost stanovništva.

Tokom dana planirano je čišćenje ulica u gradskom dijelu opštine i lokalnih i nekategorisanih putnih pravaca u mjesnim zajednicama Potočari, Osatica, Radoševići, Sućeska, Orahovica, Krnjići, Toplica i Podravanje. U toku je čišćenje lokalnog putnog pravca Podravanje-Luka-Krušev do.

Nema ugroženog stanovništa na području Srebrenice, a ukoliko građani budu imali potrebe mogu pozvati civilnu zaštitu ili vatrogasce.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.