Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

službeni glasnik KS

Poništen doktorat Sebije Izetbegović

sebija izetbegović
Foto: N1
Sebija Izetbegović

Pravni tim Sebije Izetbegović je na ranije odluke uputio žalbu, pa se očekuje da će i na ovu

Doktorat Sebije Izetbegović je poništen, a odluka o tome objavljena je u Službenom glasniku KS.

Ništa nije novo kaže rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj, čekala se drugostepena odluka odluka Kantonalnog suda u Sarajevu.

“To je bilo davno aktuelno, i do avgusta do sada se čekalo zbog očekivanja drugostepene odluke Kantonalnog suda u Sarajevu. Prije nekoliko dana je Univerzitet dobio odluku kojom je prvostepena odluka poništena, nakon što smo zaprimili odluku Kantonalnog suda uputili smo odluku Službenim novinama. Ne znam da li je još uvijek objavljena”, rekao je za N1 rektor UNSA.

“Poništava se upis u Matičnu knjigu koja se vodi kod Univerziteta u Sarajevu od 1990-2008. godine od broja 1481-2276, i to upis pod rednim brojem 1890 na ime Izetbegović (Islam) Sebija, koja je dana 11. 06. 2000. godine odbranila doktorsku disertaciju pod naslovom “Operativna histeroskopija u liječenju intrauterinih nenormalnosti kao faktora bračne neplodnosti ” i time stekla naučni stepen doktora medicinskih nauka, iz razloga što imenovana nije ispunila sve ispitne obaveze na postdiplomskom studiju na Medicinskom fakultetu u Sarajevu na način i prema postupku koji je utvrđen propisima iz oblasti visokog obrazovanja koji su bili na snazi u vrijeme sticanja diplome doktora nauka, odnosno nije ispunila propisane uslove za prijavu doktorske disertacije i sticanje naučnog stepena – doktor nauka”, navedeno je u rješenju.

Pravni tim Sebije Izetbegović je na ranije odluke uputio žalbu, pa se očekuje da će i na ovu.