drastično povećanje

Porodiljama u Kantonu Sarajevo 1.000 KM mjesečno bez obzira na radni status

protest-porodilja (1)
FOTO: Ilustracija

Za potrebe ovog amandmana u Budžetu Kantona Sarajevo biće izdvojen dodatni iznos od 29 miliona KM

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.

Prema usvojenim izmjenama “iznos novčane naknade plaće ženi – majci u radnom odnosu i novčane pomoći nakon porođaja ženi – majci koja nije u radnom odnosu, ne može biti manji od prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine za prethodnu godinu”.

“Novčana naknada za ženu – majku koja je u radnom odnosu trenutno iznosi 450,00 KM, a novčana pomoć za nezaposlenu ženu – majku 225,00 KM. Predviđeno je da se ona za tekuću godinu utvrđuje na osnovu zadnjeg objavljenog statističkog podatka Federalnog zavoda za statistiku o visini prosječne plaće u Federaciji BiH za prethodnu godinu (trenutno iznosi oko 1.000,00 KM)”, objavila je Danijela Kristić, zamjenica predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo na svom zvaničnom FB profilu.

Za potrebe ovog amandmana u Budžetu Kantona Sarajevo biće izdvojen dodatni iznos od 29 miliona KM, napisala je Kristić.