BiH

UN Women

Posljedice pandemije povećavaju rodne nejednakosti u BiH

03/12/2020

Budući da žene čine većinu stanovništva koje se suočava sa siromaštvom, one su ranjivije i izloženije gubitku poslovnih prilika

Neposredna procjena utjecaja COVID-19 krize na ravnopravnost spolova pokazuje da posljedice pandemije povećavaju rodne nejednakosti u Bosni i Hercegovini.

U pripremi za odgovor na COVID-19, UN Women ured u BiH je u maju i julu ove godine proveo dva vala neposredne procjene utjecaja COVID-19 krize na ravnopravnost spolova u BiH, a rezultati su prezentirani danas na online događaju predstavnicima vlada i međunarodnim partnerima.

Rezultati pokazuju da su posljedice pandemije COVID-19 različite za muškarce i za žene, i da utiču na povećanje postojećih rodnih nejednakosti u BiH.

Muškarci i žene suočeni su sa nizom problema zbog pandemije COVID-19. To uključuje nepovoljne efekte na ekonomsku dobrobit pojedinaca i domaćinstava, kojima su veoma izložene žene i djevojčice.

Budući da žene čine većinu stanovništva koje se suočava sa siromaštvom, one su ranjivije i izloženije gubitku poslovnih prilika. Žene su snažnije pogođene ekonomskim posljedicama COVID-19, i također su izložene povećanim obavezama u oblasti neplaćenog kućnog rada i brige o bližnjima.

Rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u BiH Ingrid Macdonald je kazala da pandemija koronavirusa otkriva krhkost struktura i pogoršava rodne nejednakosti.

– Stoga naš odgovor mora biti fokusiran upravo na rješavanje ranjivosti koje je ova pandemija izazvala ili produbila. UN su pružile znatnu podršku u BiH, sa više od 41 milion američkih dolara u preusmjerenim i novim programima za akcije odgovora na COVID-19, sa velikodušnom podrškom donatora i partnera – rekla je Macdonald.

Navela je da su ti napori fokusirani na prioritetne oblasti koje zahtijevaju hitnu akciju: socijalna zaštita, gubitak poslova zbog smanjenih ekonomskih aktivnosti, obrazovanje, neometano pružanje zdravstvenih usluga.

Neposredna procjena utjecaja pandemije COVID-19 na ravnopravnost spolova je ključni analitički resurs koji će služiti za informiranje šire analize socio-ekonomskog utjecaja pandemije na državnom nivou, kao i planiranih politika i mjera od strane vlasti.

U tom smislu je i predstavnik UN Women u BiH David Saunders kazao da pomno prate politički i ekonomski odgovor na COVID-19, i rade sa partnerima kako bi osigurali da imaju jasnu ideju o različitim načinima na koje je pandemija uticala na žene i muškarce.

– Na žalost, odgovor nije bio adekvatan, nije adresirao ozbiljne izazove sa kojima se suočavaju žene i povećao je predrasude koje već postoje u sistemu – istakao je on.

Velika posljedica za žene, dodao je, bili su gubici poslova, podrška ženama na selu i poduzetnicama je prekinuta, a socijalna davanja su smanjena.

– Ova neposredna procjena stanja je važan alat za donošenje kratkoročnih odluka. Ukoliko se napredak u oblasti rodne ravnopravnosti ne ubrza, globalna zajednica će propustiti katalitički učinak koji rodna ravnopravnost ima na ekonomski i održivi razvoj, i na postizanje Agende 2030 – poručio je on.

Analize provedene u BiH su dio integriranog paketa podrške kojim Ujedinjene nacije koriste prednosti svih svojih agencija, fondova i programa. Cjelokupni fokus Ujedinjenih nacija u BiH je na tome kako najbolje podržati i doprinijeti svim važnim nastojanjima vlasti u BiH da oporavak bude otporniji, pravedniji, da bude ekološki i inkluzivan, sa fokusom na Agendu 2030, kako niko ne bi bio zapostavljen, saopćeno je iz UN Women u BiH.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.