BiH

Transparency International

“Poslovna tajna”: UKC RS odbija da objavi ugovor sa Prointerom

16/07/2020

U međuvremenu je raspisan novi tender za isti predmet nabavke, cijena je utrostručena i sada iznosi više od 600.000 KM a brojna pitanja iz prethodnog postupka i dalje ostaju bez odgovora

Rukovodstvo Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (UKC RS) više od godinu dana i deset mjeseci odbija da objavi ugovor sa kompanijom “Prointer ITSS” o nabavci implementacije sistema za konsolidaciju poslovne štampe koja je koštala više od 210.000 KM, saopćeno je iz Transparency International BiH.

Transparency International BiH je tražio na uvid ključna dokumenta o ovoj nabavci kao što su izjave o sukobu interesa članova komisije, zapisnik sa otvaranja ponude, izvještaj o ocjeni ponuda, odluku o dodjeli ugovora, kopiju ugovora kao i izvještaj o njegovoj realizacije.

Zbog nedostavljanja ovih informacija TIBiH je već dobio jedan sudski spor pred Okružnim sudom u Banjaluci, ali ih ova javna ustanova odbija dostaviti jer ih, kako navode, “Prointer ITSS” smatra poslovnom tajnom. U međuvremenu je raspisan novi tender za isti predmet nabavke, cijena je utrostručena i sada iznosi više od 600.000 KM a brojna pitanja iz prethodnog postupka i dalje ostaju bez odgovora.

Iz UKC-a ponovo tvrde da bi objavljivanje ovih informacija moglo “prouzrokovati negativne posljedice na (…) poslovanje, naročito u odnosu sa poslovnim partnerima”. Tako je rukovodstvo UKC RS odlučilo da komercijalne interese privatnog preduzeća stavi ispred interesa javnosti, a ista ova argumentacija je već nekoliko puta osporena na sudu, navode iz TIBiH.

UKC RS je do sada u tri slučaja odbio da dostavi informacije o važnim tenderima zbog čega je TIBiH do sada pokrenuo pet upravnih sporova i dobio četiri presude. Sud je na kraju svaki put zaključio da se dokumenti od javnog interesa moraju objaviti.

Tako je bilo i u slučaju kada je UKC RS zbog zaštite poslovnih interesa privatne firme odbijao da objavi ključne informacija o postupcima nabavke mrežne opreme. Ugovor vrijedan 2,3 miliona KM opet je dodijeljen ponuđaču “Prointer ITSS” a UKC RS je dostavio informacije iz ovog postupka tek nakon dugotrajnog sudskog spora i presude Okružnog suda u Banjaluci.

Isto je bilo i u slučaju nabavke potrošnog medicinskog materijala iz 2017. godine. Tom prilikom je javnost tek nakon sudske presude u korist TIBiH dobila uvid u ugovor i informacije o sprovedenom postupku nabavke. Tajnost podataka se i ovaj put temeljila na komercijalnom interesu privatnog poslovnog partnera sa kojim je sklopljen ugovor, u ovom slučaju preduzećem “Medicom” d.o.o. iz Bijeljine.

Sakrivajući na koji način se pristupa potrošnji javnih sredstava rukovodstvo UKC RS se više puta stavilo isključivo u funkciju odbrane komercijalnih interesa privatne firme. Zakon o slobodi pristupa informacijama RS jasno definiše da informacije pod kontrolom javnog organa predstavljaju značajno javno dobro a pristup tim informacijama potiče veću transparentnost i odgovornost javnih organa, navodi se u saopćenju TIBiH.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.