BiH

Potvrđena optužnica u predmetu Zijad Nanić i drugi

30/10/2015

Sud BiH potvrdio je optužnicu koja tereti optužene Zijada Nanića, Esada Kudelića, Vahida Bajrektarevića, Senada Salkića, Hasana Mustafića, Mehmeda Aleševića, Nedžada Bapića i Samira Isakovića za krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika, a optuženog Huseina Isakovića za krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva.

U optužnici se navodi da su Zijad Nanić, u svojstvu pomoćnika komandanta za bezbjednost 505. bužimske brigade, 5. korupsa Armije RBiH, Esad Kudelić, u svojstvu komandira voda Vojne policije u komandi 505. bužimske brigade, Vahid Bajrektarević, Senad Salkić, Hasan Mustafić, Nedžad Bapić i Samir Isaković, u svojstvu vojnih policajaca voda vojne policije 505. bužimske brigade, te Mehmed Alešević, u svojstvu referenta u vodu vojne policije 505. bužimske brigade za vrijeme rata i oružanog sukoba u BiH, odnosno na teritoriji opština Cazin, Velika Kladuša i Bužim između pripadnika 5. korupsa Armije RBiH i Narodne odbrane Autonomne pokrajine zapadna Bosna, te oružanog sukoba između pripadnika 5. korpusa Armije RBiH i Vojske Republike Srpske, u improvizovanom zatvoru formiranom u komandi 505. bužimske brigade koja je bila smještena u bivšem hotelu “Radoč” u Bužimu od novembra 1994. do augusta 1995. godine sa drugim pripadnicima 505. Bužimske brigade 5. korpusa Armije RBiH nečovječno postupali prema ratnim zarobljenicima i civilima nanoseći im snažan tjelesni i duševni bol, saopćeno je iz Suda BiH.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.