BiH

Sud BiH

Potvrđena prvostepena presuda izrečena Bošku Deviću za zločin protiv čovječnosti

22/07/2019

Prvostepenom presudom Suda BiH, optuženi Boško Dević oglašen je krivim za krivično djelo - zločini protiv čovječnosti

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine donijelo je presudu kojom se žalbe – Tužilaštva BiH, optuženog Boška Devića, kao i njegovog branioca odbijaju kao neosnovane, pa se potvrđuje prvostepena presuda od 7. 12. 2018. godine, kojom je Boško Dević osuđen na deset godina zatvora.

Prvostepenom presudom Suda BiH, optuženi Boško Dević oglašen je krivim za krivično djelo – zločini protiv čovječnosti.

Istom presudom, primjenom odredbe člana 198. stav 2. ZKP BiH, oštećeni su sa imovinskopravnim zahtjevima upućeni na parnicu.

Protiv spomenute presude, žalbu je blagovremeno izjavilo Tužilaštvo BiH, i to zbog odluke o krivičnopravnoj sankciji s prijedlogom da vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH u cijelosti uvaži žalbu kao osnovanu i preinači prvostepenu presudu u dijelu odluke o kazni, te da optuženom Deviću izrekne kaznu zatvora u dužem trajanju.

Istovremeno, žalbu protiv presude je izjavio optuženi Boško Dević lično, jer smatra “da presuda nije pravična niti zakonita”, s prijedlogom da vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH nakon provedenog postupka donese presudu kojom će se uvažiti žalba i preinačiti prvostepena presuda, tako što će optuženi biti oslobođen optužbi da je počinio krivično djelo za koje se tereti te da mu se ukinu sve mjere zabrane koje su mu određene.

Žalbu protiv ranije presude izjavio je i branilac optuženog zbog, kako je naveo, bitnih povreda odredaba krivičnog postupka i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, s prijedlogom da vijeće Apelacionog odjeljenja uvaži žalbu branioca optuženog i da ukine presudu i odredi održavanje pretresa.

Odgovor na izjavljenu žalbu Tužilaštva BiH blagovremeno su dostavili branilac optuženog i lično optuženi Boško Dević, s prijedlogom da se ona odbije kao neosnovana.

U međuvremenu je i Tužilaštvo BiH dostavilo odgovor na žalbu optuženog Boška Devića i njegovog branioca, sa istim prijedlogom.

Sjednica Apelacionog vijeća na kojoj su tužilac i branilac ukratko izložili izjavljene žalbe i odgovore, ističući da u cijelosti ostaju kod istih, održana je 21. juna.

Optuženi se saglasio s navodima branioca ističući da u cijelosti ostaje kod žalbe koju je izjavio, saopćeno je iz Suda BiH.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.