BiH

sjednica

Predstavnički dom PSBiH podržao izmjene i dopune Zakona o akcizama

07/07/2021

Predstavnički dom nije prihvatio Programski i Finansijski plan za 2021. Upravnog odbora Radio-televizije BiH, kao ni Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2020. godinu

Poslanici Predstavničkog doma PSBiH usvojili su na današnjoj sjednici u prvom čitanju Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o akcizama u BiH kojim se predviđa obaveza obračunavanja akciza po preuzimanju robe za duhanske proizvode.

Prijedlog zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku pred Sudom BiH, koji je razmatran u drugom čitanju, upućen je Kolegiju Predstavničkog doma na usaglašavanje pošto nije bilo entitetske većine za njegovo usvajanje. Prijedlog zakona o izmjeni Krivičnog zakona BiH, čiji je predlagač poslanik Denis Zvizdić, također je upućen na usaglašavanje.

Predstavnički dom nije prihvatio Programski i Finansijski plan za 2021. Upravnog odbora Radio-televizije BiH, kao ni Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2020. godinu.

Prihvaćen je Konsolidovani godišnji izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2020. godinu i Godišnji konsolidovani izvještaj interne revizije za 2019. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo finansija i trezora, kao i Izvještaj o radu Ureda za razmatranje žalbi BiH za 2020. godinu.

Poslanici su primili k znanju informacije Ministarstva finansija i trezora o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće rezerve dodijeljenih za saniranje ekonomskih šteta u 2020. godini, te o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće rezerve u prošloj godini. Informacija o trenutnom stanju u Izvozno-kreditnoj agenciji (IGA) uzrokovanom blokadom glavnog transakcionog računa upućena je na usaglašavanje Kolegiju ovog doma.

Predstavnički dom nije prihvatio poslaničku inicijativu Edite Đapo kojom je traženo da Vijeće ministara i nadležno Ministarstvo komunikacija i transporta zaduže da najkasnije u roku od tri mjeseca upute Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o osnovama sigurnosti i saobraćaja na putevima u BiH, u svrhu dopune predmetnog zakona prekršajnim odredbama u vezi sa nasilničkim ponašanjem u saobraćaju.

Podržana je poslanička incijativa Darijane Filipović i Predraga Kožula kojom Predstavnički dom PSBiH zadužuje Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i Ministarstvo vanjskih poslova da preduzmu sve potrebne aktivnosti kako bi do kraja ove godine obezbijedili pristupanje BiH u Međunarodni savjet za maslinovo ulje (IOC).

Također su podržane poslanička inicijativa Vlatka Glavaša da nadležno ministarstvo Vijeća ministara nagradi košarkašice BiH za plasman u četvrtfinale Eurobasketa, te modifikovana inicijativa poslanika iz Kluba SDA u vezi sa digitalizacijom.

Prihvaćena je poslanička inicijativa Predraga Kojovića, Mirjane Marinković-Lepić, Aide Baručije i Damira Arnauta kojom je naloženo Vijeću ministara da sastavi i Predstavničkom domu PSBiH dostavi kompletan izvještaj o učešću BiH na Svjetskoj izložbi „EXPO 2020“.

Poslanici su prihvatili inicijativu poslanika Dragana Mektića u vezi izmjene odluke o štićenim osobama, a data je i saglasnost za ratifikaciju akata Svjetskog poštanskog saveza, usvojenih na trećem vanrednom kongresu Svjetske poštanske unije, održanom 2019. u Ženevi, čime je završena današnje sjednica Predstavničkog doma PSBiH.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.