BiH

Predstavnički dom PSBiH podržao principe prijedloga izmjena Izbornog zakona

15/12/2017

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH danas je usvojio Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je prijedlog ovog zakona kojim se definira pravo na policijski dodatak policijskim službenicima. Na ovaj način pravo na poseban dodatak (policijski dodatak) pored policijskih službenika zaposlenih u Graničnoj policiji BiH i Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, imat će i policijski službenici zaposleni u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH.

Izmjenama Zakona definirano je da policijskim službenicima pripada pravo na policijski dodatak, i to pojedinačno najviše do 40 posto osnovne plate, s tim da ukupan fond za isplate ovog policijskog dodatka ne može biti veći od 35 posto budžeta predviđenog za osnovne plate policijskih službenika na koje se odnosi ovaj dodatak.

Policijskim službenicima raspoređenim na poslove u sastavu Jedinice za specijalnu podršku Državne agencije za istrage i zaštitu može se odobriti poseban dodatak pojedinačno najviše do 50 posto osnovne plate. Istovremeno je definirano da imenovanim policijskim službenicima ne pripada pravo na poseban dodatak.

Poslanici su podržali principe Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, koji su predložili poslanici Nezavisnog bloka Salko Sokolović, Senad Šepić i Sadik Ahmetović.

Jedan od predlagača Senad Šepić je kazao da predloženim zakonom isključivo tretiraju mogućnost uvođenja elektronskog glasanja, koja će primarno značiti mogućnost skeniranja glasačkih listića na izborni dan, kako bi se onemogućile izborne prevare, manipulacije i krađe.

Poslanici su uz ovaj zakon usvojili i zaključak iz mišljenja Ustavnopravne komisije prema kojim se traži da se pribavi mišljenje Centralne izborne komisije BiH o predloženom zakonu.

Predstavnički dom je podržao principe Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zrakoplovstvu BiH, čiji je predlagač poslanica Aleksandra Pandurević (SDS).

Predloženim zakonom predviđeno je da pozicija generalnog direktora i zamjenika generalnog direktora Direkcije za civilno vazduhoplovstvo (BHDCA), koje su do sada imale status rukovodećih državnih službenika, ne budu državni službenici, nego imenovana lica u skladu sa Zakonom o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima BiH kao što je to slučaj s drugim direktorima i njihovim zamjenicima upravnih organizacija u BiH.

Poslanici su se danas izjašnjavali o negativnom mišljenju Komisije za finansije i budžet o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Negativno mišljenje Komisije nije usvojeno te joj je predloženi zakon vraćen na ponovno razmatranje.

Poslanici su, između ostalog, primili k znanju Informaciju o rezultatima usklađivanja cijena i usluga i tehničkom kvalitetu usluga mobilne telefonije u BiH s cijenama u regionu i Evropi, čiji je podnosilac Regulatorna agencija za komunikacije BiH, te dali saglasnost za ratifikaciju nekoliko sporazuma i ugovora, čime je okončana sjednica.

Po okončanju ove bilo je predviđeno da započne nova sjednica Predstavničkog doma, ali je predsjedavajuća Doma Borjana Krišto informirala poslanike da ona neće biti održana danas nego 21. decembra.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.