Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Nacrt zakona

Presedan u regiji: Vlada RS želi dati veće ovlasti Lovačkom savezu

lovci lovacka puska
Foto: Pixsell
Ilustracija

Ukoliko se usvoji ovakav tekst zakona, ovo bi bio presedan u regiji – upozorila je potpredsjednica u Centru za životnu sredinu Aleksandra-Anja Dragomirović

Centar za životnu sredinu uputio je primjedbe i sugestije na Nacrt zakona o lovstvu Republike Srpske. Pored ostalog, ukazao je na nelogičnosti pojedinih rješenja koja bi, ukoliko budu usvojena, predstavljala presedan u regiji.

Prijedlog Centra je da divlja mačka, sivi vuk, mala lasica, lješnikara, gačac i još nekoliko vrsta iz kategorije nezaštićenih pređu u zaštićenu divljač. Istovremeno, predloženo je da se planira osnivanje prihvatiliša i oporavilišta za zaštićene i ugrožene vrste, kao i jedinke u nevolji.

Presedan u regiji

Veoma zanimljiv komentar dat je na odredbe o sankcijama. Naime, iz Centra za životnu sredinu uočili su da u Nacrtu zakona dolazi do preklapanja prekršajnog sa krivičnim pravom. Dakle, za ista djela koja su Krivičnim zakonikom RS definisana kao krivična, po odredbama novog zakona o lovstvu bila bi prekršaji koji se sankcionišu novčanom kaznom.

-U Nacrtu novog zakona o lovstvu imamo situaciju da se određene radnje, kao što su lov bez položenog lovačkog ispita i dozvole za držanje oružja, te lov bez dozvole za lov tretiraju kao prekršaji i kažnjavaju novčanim kaznama. Međutim, takve radnje se već tretiraju Krivičnim zakonikom RS kao krivično djelo “Nezakoniti lov“ i za njih su predviđene krivične sankcije, te se stoga ne mogu tretirati kao prekršaji – kaže pravnica u Centru za životnu sredinu Sonja Kosanović.

Osim toga, Nacrtom se ide u pravcu prenosa određenih nadležnosti sa Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS na Lovački savez RS. Time bi ovaj savez udruženja građana, odnosno pravno lice koje nije osnovala Vlada, dobilo jače nadležnosti od vladinih institucija.

-Ukoliko se usvoji ovakav tekst zakona, ovo bi bio presedan u regiji – upozorila je potpredsjednica u Centru za životnu sredinu Aleksandra-Anja Dragomirović.

Dodala je da Centar veoma dobro poznaje sve snage, ali i slabosti rada udruženja i saveza koji okupljaju udruženja.

Savezi su podložni podjelama

-Udruženja i savezi su po svom obliku organizovanja veoma nestabilni pravni subjekti, podložni podjelama, turbulencijama i kao takvi ne bi smjeli imati pravo nad planiranjem u upravljanju resursom koji je prepoznat kao dobro od posebnog interesa za Republiku Srpsku. Smatramo da upravljanje vrstama i dobrima od posebnog interesa treba i mora ostati organizovano i vođeno od strane Vlade, a uz uključivanje svih relevantnih aktera – naglasila je Dragomirović.

Centar za životnu sredinu očekuje da nadležno ministarstvo uzme u obzir iznesene primjedbe i sugestije, te koriguje tekst Nacrta zakona o lovstvu prije upućivanja u Narodnu skupštinu RS.