Prihvaćeno Specijalno izvješće o slučajevima prijetnji bh. novinarima

predstavnicki-dom-psbih

Na započetoj sjednici Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) prihvaćeno je Specijalno izvješće o položaju i slučajevima prijetnji novinarima u BiH, koje je izradila Institucija ombudsmana BiH.

Povjerenstvo je pozvalo sve subjekte da, sukladno nadležnostima, pristupe realizaciji preporuka iz Specijalog izvješća, te konstatiralo da je potrebno, u suradnji sa subjektima koji se spominju u preporukama iz Specijalnog izvješća, kao i drugim zainteresiranim, održati okrugli stol o toj temi.

Prihvaćeno je obavještenje Zastupničkog doma PSBiH, u kojem se navodi da je Zastupnički dom PSBiH na nastavku 48. sjednice dao suglasnost za ratifikaciju Sporazuma o statusu i funkcioniranju Međunarodne komisije za nestale osobe.

U obavještenju Zajedničko povjerenstvo je također informirano da je Dom usvojio i zaključak kojim se Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH obvezuje da intezivira aktivnosti na izmjenama i dopunama Sporazuma u preuzimanju uloge suosnivača između Instituta za nestale osobe BiH i Međunarodne komisije za nestale osobe, kao i to da se Zajedničko povjerenstvo zadužuje da prati realizaciju zaključka.

U svezi s prijavama povodom Javnog poziva za kandidiranje u članstvo Vijeća nacionalnih manjina BiH, zaključeno je da radna skupina koju će činiti tri člana Zajedničkog povjerenstva izvrši provjere valjanosti pristiglih prijava i Zajedničkom povjerenstvu dostavi listu uspješnih kandidata u članstvo Vijeća nacionalnih manjina.

Primljena je k znanju Informacija o maršu ”Nasilje nije normalno” u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra.

Primljena je k znanju i Informacija u svezi s postupkom ocjene zakonitosti obrade osobnih podataka građana koji imaju potraživanja po osnovi stare devizne štednje prigodom njihovog prijenosa u Republiku Sloveniju.

Zbog nepostojanja poslovničkih uvjeta za okončanje, 45. sjednica Zajedničkog povjerenstva prekinuta je kod sedme točke dnevnog reda, saopćio je Sektor za odnose s javnošću PSBiH.