Sud BiH

Pjevali “Biće opet pakao i krvava Drina”, pa oslobođeni optužbi za izazivanje mržnje

ravnogorski pokret foto RSE

Sud Bosne i Hercegovine oslobodio ih je optužbe da su se okupili u jutarnjim satima 10. marta 2019. godine na Trgu palih boraca u Višegradu u organizaciji višegradskog opštinskog odbora “Ravnogorskog pokreta”, na kojem je bilo pokreta iz Srbije i Crne Gore sa uniformama i zastavamam koji su kasnije vozilima otišli na lokalitet Dobrunske rijeke, poznat kao “Draževina”

Pripadnici Ravnogorskog pokreta Dušan Sladojević, Slavko Aleksić i Risto Lečić, oslobođeni su optužbe za izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti na području Višegrada i okoline u martu 2019. godine

Sud Bosne i Hercegovine oslobodio ih je optužbe da su se okupili u jutarnjim satima 10. marta 2019. godine na Trgu palih boraca u Višegradu u organizaciji višegradskog opštinskog odbora “Ravnogorskog pokreta”, na kojem je bilo pokreta iz Srbije i Crne Gore sa uniformama i zastavamam koji su kasnije vozilima otišli na lokalitet Dobrunske rijeke, poznat kao “Draževina”, javlja BIRN.

Sladojević je oslobođen da se kao predsjednik “Ravnogorskog pokreta Republike Srpske”, nakon izvršenog postrojavanja obratio prisutnima i predao raport optuženom Aleksiću, dok je u pozadini puštana pjesma sa stihovima koji izazivaju strah.

Aleksić je prema presudi oslobođen da se, nakon što mu je na lokalitetu “Draževina” raport predao Sladojević, prisutnima obraćao riječima “Braćo ravnogorci, braćo četnici”, pri čemu su pristuni koristili terminologiju koja izaziva strah, dok se sa razglasa puštala pjesma „Spremte se, spremte četnici“

Lečić je oslobođen da je ispred hotela “Višegrad” započeo s pjevanjem pjesme uz gusle kojom se veliča četnički pokret, a koja u svom tekstu izražava prijetnju ili nasilje, te izazvao uznemirenost i strah stanovništva, a naročito povratnika i građana Višegrada i okolnih mjesta.

Sudija Stanko Blagić je u obrazoženju presude rekao kako Tužilaštvo nije sa sigurnošću dokazalo ključne radnje koje su optuženima stavljene na teret i da iz provedenih dokaza ne proizilazi da je ostvareno biće krivičnog djela.

Nije sporno, prema sudiji Blagiću, da je održavanje samog skupa izazvalo uznemirenost i ružno sjećanje saslušanih svjedoka, ali su oni izjavili da ne „osjećaju mržnju prema narodu iz kojeg potiču optuženi“.

„Ne može se krivnja temeljiti na analizi emocionalnog stanja saslušanih svjedoka koji su za pjesmu izvođenu uz gusle saznali kasnije nakon objave u medijima“, rekao je sudija Blagić.

Prema ocjeni Suda, skup u Višegradu je uredno prijavljen i nadziran od strane policijskih struktura, a tokom izricanja je rečeno da svako prema Evropskim konvencijama ima pravo na slobodu izražavanja koja nije bezgranična, ali da je iz tona i sadržaja izjava optuženih trebalo izvući zaključak da li su podsticali na mržnju.

U odnosu na radnje koje je poduzeo Lečić, odnosno pjevanje pjesme uz gusle, sudija Blagić je rekao da je ona bila upućena malom krugu slušalaca na samom početku skupa, te podsjetio na iskaz svjedoka Odbrane koji je naveo da pjesma koju je optuženi pjevaoo datira iz Drugog svjestkog rata i da govori o stradanju srpskog naroda.

U optužnici se, između ostalog, navodi da je Lečić uz gusle pjevao: „Biće opet pakao i krvava Drina, evo idu četnici sa sprskih planina“.

„Nema dokaza da su se optuženi obraćali većoj grupi, već pripadnicima pokreta“, kazao je sudija Blagić, navodeći da ne postoje dokazi o javnom djelovanju optuženih, odnosno da su oni preko društvenih mreža pozivali na skup.

Prema Blagićevim riječima, Tužilaštvo je izvelo vještačenje snimka iz Višegrada sastavljenog od više djelova na kojem su izrezani istupi optuženih i bez navođena porijekla snimaka, čime je, dodao je sudija, obesnažena analiza sadržaja vještačenja.

„Ovaj dokaz ne može biti prihvaćen jer se na osnovu njega ne mogu utvrditi činjenice bitne za krivično djelo“, rekao je Blagić.

Po ocjeni Suda, ne može se izvući zaključak da su optuženi postupali sa umišljajem da izazovu mržnju i netrepeljivost na području Višegrada i šire i da Tužilaštvo za tu svoju tvrdnju nije ponudilo relevantan dokaz.

Suđenje Sladojeviću, Aleskiću i Lečiću je, nakon nekoliko odgoda, počelo u julu 2021., a optuženi danas nisu prisutvovali izricanju presude.

Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe.