BiH

RAK: Prihvaćena informacija o smanjenju cijena usluga mobilne telefonije

14/04/2016

Članovi Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine danas su održali redovnu sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojen Izvještaj o radu Agencije za 2015. godinu, te donesena odluka o prijedlogu za imenovanje generalnog direktora Agencije.

Vijeće je razmatralo izvještaj Komisije o imenovanju generalnog direktora, te donijelo odluku da kandidata Predraga Kovača, sadašnjeg v.d. generalnog direktora Agencije, uputi Vijeću ministara BiH na potvrdu.

Vijeće je usvojilo nacrt Odluke o načinu korištenja Multipleksa A (MUX-A) za potrebe javnih RTV servisa i komercijalnih stanica, te odobrilo da se nacrt Odluke uputi na javne konsultacije. Nactrom Odluke se utvrđuje princip dodjeljivanja prava ostalim RTV stanicama u BiH, te propisuju obaveze javnih RTV servisa u pogledu definisanja tehničkih uslova koje RTV stanice moraju ispuniti kako njihovo emitovanje u Multipleksu A ne bi ometalo rad javnih RTV servisa.

Nakon održanog drugog kruga javnih konsultacija, Vijeće je usvojilo Pravilo o korištenju radiofrekvencijskog opsega 10.0-10.68 GHz za fiksne sisteme, u kojem se predlaže redefinisanje trenutno propisanog korištenja.

Vijeće je odobrilo da se na javne konsultacije uputi Pravilo 56/2011 o dozvolama za distribuciju audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija, u kojem se predlaže da se uvrsti odredba kojom bi se bh. distributerima naložilo da zatamnjuju emitovanje reality i pseudoreality programa pružaocima medijskih usluga čije je sjedište izvan Bosne i Hercegovine, ukoliko se emituju mimo propisanog vremenskog ograničenja ili bez tehničke zaštite.

Vijeće je prihvatilo informaciju o Mjerama za smanjenje cijena usluga mobilne telefonije, i obavezalo Agenciju da usvojeni set mjera, u okviru datih rokova, uputi Parlamentarnoj skupštini BiH i Vijeću ministara BiH, te blagovremeno obavijesti krajnje korisnike o donesenim mjerama.

Prihvaćena je također infomacija o Prijedlogu upotrebe viška sredstava Agencije, te je konstatovano da bi upotreba viška sredstava bez konsultacija sa Agencijom predstavljala narušavanje finansijske nezavisnosti Agencije, što je u suprotnosti sa Zakonom o komunikacijama BiH, saopćeno je iz RAK-a.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.