BiH

godišnji sastanak

Razmatrana realizacija tekuće podrške EU u BiH te provedba predstojeće IPA pomoći

18/05/2022

Na sastanku je naglašeno je da je djelotvorno korištenje IPA pomoći od iznimnog značaja u pružanju podrške provedbi sektorskih reformi i unapređenju evropskog puta BiH

Na godišnjem sastanku Nadzornog odbora za praćenje provedbe Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), koji podržava Bosnu i Hercegovinu na njenom putu evropskih integracija, razmatrana je realizacija tekuće podrške EU u BiH te planiranja provedbe predstojećih IPA III fondova.

Sastanak je otvorio šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU Johann Sattler, a kopredsjedavali su šef Jedinice za BiH pri Generalnoj direkciji Evropske komisije za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Vassilis Maragos i direktor Direkcije za evropske integracije Edin Dilberović.

Na sastanku je naglašeno je da je djelotvorno korištenje IPA pomoći od iznimnog značaja u pružanju podrške provedbi sektorskih reformi i unapređenju evropskog puta BiH.

Pored toga je naglašeno i to da su projekti osmišljeni kako bi se napravili konkretni koraci ka realizaciji suštinskih reformi koje imaju za cilj poboljšanje života građana BiH i omogućavanje BiH da preuzme prava, dužnosti, odgovornosti i pritiske povezane s članstvom u EU.

Razgovarano je i o poteškoćama u provedbi IPA projekata. U cilju realizacije IPA pomoći, potrebno je da BiH donese izmjene i dopune zakona te usvoji sektorske strategije širom države, kojima se definiraju ključni prioriteti i put ka ostvarivanju pune spremnosti za pristupanje.

Nedostaje niz strategija širom države i potrebno je pripremiti važne zakone. Nadzorni odbor za praćenje provedbe IPA-e pozvao je na usvajanje zakonâ i strategija koji nedostaju, kao i na reviziju i usvajanje strategija čiji rok važenja je istekao ili će uskoro isteći.

Na sastanku je razmatrano i pitanje mehanizma za koordinaciju IPA-e jer nedostatak djelotvornog mehanizma za koordinaciju IPA-e uti na programiranje i djelotvornu provedbu IPA pomoći.

Nedjelotvornost u programiranju i provedbi IPA-e će postati još relevantnija u okviru IPA III u slučaju da vlasti u BiH ne budu u mogućnosti da daju relevantne i zrele prijedloge projekata, finansiranje BiH će biti značajno otežano, saopćeno je iz Delegacije EU u BiH.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.