BiH

IOM

Razvojna banka Vijeća Evrope pomaže BiH i Sjevernoj Makedoniji u upravljanju migracijama

29/06/2021

Kao odgovor na izazove Covid-19, IOM će putem Fonda za migrante i izbjeglice (MRF) poboljšati pristup uslugama prevencije i odgovora za migrante

Razvojna banka Vijeća Evrope (CEB) obavezala se da će podržati Bosnu i Hercegovinu i Sjevernu Makedoniju u odgovoru na prioritete upravljanja migracijama.

Od ukupno 900.000 eura osiguranih sredstava iz CEB-ovog fonda za migrante i izbjeglice, IOM će biti u mogućnosti podržati tekuće napore više donatora u uspostavljanju novog privremenog prihvatnog centra Lipa u Bihaću (Unsko-sanski kanton), planiranog za smještaj najmanje 1.500 migranata i tražioca azila, kao i za nabavku prehrambenih i neprehrambenih proizvoda (NFI).

U Sjevernoj Makedoniji finansiranje će doprinijeti zaštiti ranjivih migranata i žrtava trgovine ljudima u kontekstu COVID-19. IOM će se uključiti u aktivnosti tehničke saradnje na izgradnji kapaciteta relevantnih strana za podršku identifikaciji i mehanizmima upućivanja žrtava trgovine ljudima sa fokusom na žrtve i pružanje usluga zaštite migrantima.

Kao odgovor na izazove Covid-19, IOM će putem Fonda za migrante i izbjeglice (MRF) poboljšati pristup uslugama prevencije i odgovora za migrante, žrtve trgovine ljudima i tražitelje azila, posebno žene, djecu bez pratnje, starije i osobe sa invaliditetom ili težim zdravstvenim stanjem.

To će se postići smanjenjem rizika od zaraze među migrantima i tražiteljima azila i pružanjem podrške nacionalnim vlastima u zaštiti od COVID-19.

Guverner CEB-a Rolf Wenzel, zahvalio je IOM-u, a posebno osoblju koje radi na balkanskoj ruti, što su se pridružili naporima CEB-a i donatora da pomognu državama članicama u pravovremenom odgovoru izazovima koje predstavlja izbjeglička kriza.

– Gledajući unaprijed, u svjetlu činjenice da migracija više nije vanredan, već stalni fenomen, naše se institucije obvezuju na daljnje jačanje kapaciteta kao odgovor na migracijske tokove kako bi se podržala ljudska prava, ali i lokalna zajednica kroz jačanje socijalne kohezije – kazao je Wenzel.

Sub-regionalna koordinatorica za zapadni Balkan i šefica Misije IOM-a za BiH Laura Lungarotti kazala da će dodijeljena sredstva pomoći IOM-u da nastavi jačati kapacitete vlasti.

– Sredstva će poboljšati pristup informacijama i zagovarati uključivanje migranata u strategije vakcinisanja protiv Covid-19, ali također pružiti podršku i podići svijest o pitanjima trgovine i krijumčarenja migranata – istakla je Lungarotti.

U oktobru 2015. godine, u jeku izbjegličke krize, CEB je osnovao Fond za migrante i izbjeglice vrijedan 28 miliona eura za podršku državama članicama u smještaju i/ili integraciji migranata i izbjeglica koji stižu na njihove teritorije, a 22 države članice CEB-a dale su doprinos MRF-u. CEB i Evropska investicijska banka (EIB) također su osigurali sredstva.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.