Intervencija na tržištu

Robne rezerve FBiH prodaju 265.686 kilograma brašna ispod svake cijene

brasno-klas-namirnice-market

Nije poznato zbog čega je došlo do intervencije na tržištu odnosno zbog čega se kilogram stočnog brašna-mekinja naplaćuje samo po 30 feninga

Federalna direkcija robnih rezervi donijela je odluku o prodaji 265.686,67 kilograma stočnog brašna – mekinja iz vlastitih rezervi, s obrazloženjem da se radi o održavanjem „dostignute razine stabilnosti u proizvodnji određenih roba“.

Piše: A. DUČIĆ/Fokus.ba

U odluci koja je objavljena nije dalje elaborirano zbog čega je ova odluka donesena, jer su podaci o robnim rezervama državna tajna. Prodaja ove količine stočnog brašnja – mekinja koja je sastavni dio brašna koje se koristi u domaćinstvima, s aspekta intervencije poremećaja na tržištu, u ovom momentu nije logična, te je otvoreno pitanje zbog čega je došlo do prodaje.

Zanimljivo je da se, prema odluci, kilogram ovog brašna prodaje po 30 feninga što je trenutno ispod svake cijene na tržištu. Međutim, navodi se da se radi o početnoj cijeni. S potencijalnim kupcem će se zaključiti kupoprodajni ugovor, a predviđeno je da se brašno isporuči u vrećama od po 30 kilograma.

Inače, federalni revizori su u izvještaju o radu Federalne direkcije robnih rezervi za 2020. godinu, između ostalog, naveli kako su za milion i po kilograma pšenice, procijenjene vrijednosti od 599.976 KM platili 702.000 KM, dakle za 102.024 KM više. Iako su bili dužni poništiti ovaj postupak to nisu učinili.

Uvidom u dokumentaciju, revizori su utvrdili da da je ugovor o kvalitativnom i kvantitativnom skladištenju i obnavljanju merkantilne pšenice u količini od 1.500.000 kg, direktor Direkcije potpisao 2. 11. 2020. godine, a skladištar 9. 11. 2020. godine (prije nego što je zaključen Kupoprodajni ugovor sa dobavljačem o nabavci merkantilne pšenice.

Cijena usluge skladištenja i obnavljanja je 115,3972 KM za 1.500.000 kg, dnevno. Prezentirana je Potvrda o uskladištenju robe robnih rezervi od 16. 12. 2020. godine, kao i račun i otpremnica od 10. 12. 2020. godine, na kojima je navedeno da je kompletna količina isporučena 7. 12. 2020. godine, za što nije dostavljen dokaz. Skladištar je za decembar fakturisao iznos od 3.000 KM, što je uneseno u Glavnu knjigu, što znači za 26 dana skladištenja, što nije u skladu sa zaključenim ugovorom i dostavljenom dokumentacijom o skladištenju, naveli su revizori.