BiH

Zuhdija Tokić

Rudari traže humanije uslove rada i investiranje u rudnike: Nećemo sadaku

26/03/2021
Ilustracija

Navodi da je u saopštenju Elektroprivrede BiH tačno da oni sufinansiraju, odnosno pomažu kroz avanse i razne načine, da se poštuje Kolektivni ugovor i da se održi proizvodnja

Gost Federacije danas  bio je predsjednik Sindikara rudnika Kreka Tuzla Zuhdija Tokić.

Kaže da je štrajk rudara prekinut i da je njihov prvi zahtjev, isplata plata, već u ranim satima ispunjen.

“Međutim, za rudare Kreke je najbitniji treći zahtjev kojim smo kazali da se precizno i jasno formuliše i kaže na koji način, u kom obimu, se obeća i uradi ono što se obeća, a to je investiranje u rudnik Kreka za naredne tri godine. Precizno i jasno smo dobili uvjerenja za 2021. godinu koja je to cifra, u kojem obimu i koja sredstva će biti uložena u ova tri rudnika.”

Ističe da bez pomoći Elektroprivrede BiH rudnici Kreka ne mogu da funkcionišu.

“Nije investirano u rudnik Kreka ono što je trebalo da se investira i mi danas u rudniku Mramor radimo sa krocom i krampom, umjesto sa mehanizovanim čelom. U rudnicima Dubrave i Šikulje radimo sa dotrajalom opremom, trakama, gumenim transporterima koji ne mogu da izdrže kapacitet koji treba. U poziciji smo da, sem toga što nemamo humane uslove za rad, ne možemo ni ostvariti proizvodni rezultat koji bi bio dostatan da se obezbijedi poštivanje granskog Kolektivnog ugovora, ali i sav repromaterijal i sirovine. Danas smo kazali i da mi nećemo sadaku. Rudari rudnika Kreka hoće da se jasno i precizno investira u rudnike, da se humanizira rad. Humaniziranjem rada mi ćemo dobiti bolji proizvodni rezultat i kontinutitet u njihovom ostvarivanju, a to će povući ekonomski i finansijski efekat koji će omogućiti poštivanjem granskog Kolektivnog ugovora bez JP Elektroprivreda BiH.”

Navodi da je u saopštenju Elektroprivrede BiH tačno da oni sufinansiraju, odnosno pomažu kroz avanse i razne načine, da se poštuje Kolektivni ugovor i da se održi proizvodnja.

“Podvlačim da mi ne želimo na taj način da funkcionišemo. Mi znamo i umijemo raditi i hoćemo samo da se u rudnik uloži ono što je obećano i kroz odluke o dokapitulizaciji i odluke o investiranju ovaj rudnik.”

Tokić ističe i da prekid štrajka znači da su dobili garancije da će doći do modernizacije rudnika.

“Nije nama problem smao da nam neko obeća. Svi znate da realizacijom Bloka 7, u kome je rudnik Kreka skoro 80% snabdjevač tog Bloka, i u ovakvom stanju on to ne može odgovoriti. Već na terenu imamo situaciju da imamo određene pomake u investiranju. Imamo i investicione odluke koje su ili na početku realizacije ili se realiziraju i samo htjeli dodato još da od JP Elektroprivreda BiH obezbijedimo da se taj proces nastavi i uveća u onom dijelu u kojem treba kako bi mogli spremno dočekati potrebe Bloka 7 za ugljem iz rudnika Kreka.”

Komentari

Autor: FTV

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.