Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

vlada fbih

S ciljem smanjenja siromaštva u FBiH pripremljena sedmogodišnja strategija

Foto: Vlada FBiH
Sjednica Vlade Federacije BiH

Strategija će od sutra pa narednih trideset dana biti u javnoj raspravi

 Federalno ministarstvo rada i socijalne politike pripremilo je i u javnu raspravu uputilo Strategiju razvoja sistema socijalne i dječije zaštite u Federaciji BiH za period od 2023. do 2030. godine.

Donošenje sektorske strategije ima za cilj provođenje tri ključna, strateška cilja koji podrazumijevaju smanjenje siromaštva i ublažavanje posljedica siromaštva, osnaživanje i ubrzanje inkluzije marginaliziranih pojedinaca i grupa, te jačanje institucionalnih mehanizama i kapaciteta, odnosno centara i službi za socijalni rad i drugih socijalnih ustanova i organizacija.

– Jedna od programskih mjera Vlade FBiH je prevencija i smanjenje siromaštva, a upravo kroz ovu sedmogodišnju sektorsku Strategiju nastojat ćemo to postići provođenjem prioritetnih aktivnosti za svaki od tri strateška cilja na kojima se temelji Strategija – kazao je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

Dodao je da je namjera jačati projekte podrške u lokalnim zajednicama, jačati centre i službe za socijalni rad i općenito jačati nematerijalne socijalne usluge s uvjerenjem da je to put ka stvarnoj inkluziji i društvenoj dobrobiti marginaliziranih pojedinaca i grupa.

Naglasio je da će Strategija od sutra pa narednih trideset dana biti u javnoj raspravi, te je poslana svim institucijama i organizacijama od kojih se očekuje da daju svoj doprinos u pripremi konačnog teksta Strategije, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.