BiH

Pitanja poslanika

Sarađuju li institucije BiH s kompanijama s “crne liste” SAD-a?

15/06/2022

Posebno je začuđujuće da pojedina ministarstva prema sopstvenom priznanju čak i ne znaju koje su to kompanije na “crnoj američkoj listi” što implicira na zaključak, da postoji mogućnost da čak postoji saradnja s tim firmama

Pojedina ministarstva u Vijeću ministara BiH ne znaju koje su to kompanije “na crnoj američkoj listi”, pa u ovom trenutku nije poznato da li neka bh. državna institucija “u neznanju” sarađuje s kompanijama kojima je Ministarstvo finasnija Sjedinjenih Američkih Država uvelo sankcije.

Piše: S. DEGIRMENDŽIĆ

Do ovog otkrića doveli su odgovori pojedinih ministarstava u Vijeću ministara BiH na pitanja Saše Magazinovića, državnog poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, da li su sarađivali ili sarađuju li s kompanijama koje su SAD-e uvele sankcije. Magazinović je tražio i da institucije koje su eventualno sarađivale s takvim kompanijama dostave podatke o vrijednosti tih ugovora, te za koju namjenu su sklapani.

Saša Magazinović

Zanimljivo je da su odgovori iz pojedinih ministarstava različiti, iako se svi oni utvrđuju na sjednicama Vijeća ministara, a posebno je začuđujuće da pojedina ministarstva prema sopstvenom priznanju čak i ne znaju koje su to kompanije na “crnoj američkoj listi” što implicira na zaključak, da postoji mogućnost da čak postoji saradnja s tim firmama.

Tako su iz Ministarstava komunikacija i prometa (MKP) BiH na Magazinovićevo pitanje odgovorili:

– Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine ne raspolaže spiskom kompanija kojima je Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država uvelo sankcije, te nismo u mogućnosti dati odgovor na postavljeno pitanje – naveli su iz MKPBiH.

Faksimili odgovora iz MVP-a BiH i MKP-a: Različiti odgovori iz ministarstava pri Vijeću ministara

Isti odgovor poslali su i iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

S druge strane, sudeći prema odgovorima koje su Magazinoviću uputili Ministarstvo vanjskih poslova BiH i Ministarstvo pravde BiH, u tim institucijama su upoznati sa spiskom firmi koje su pod sankcijama SAD-a.

– Uvidom u evidenciju ugovora koje je zaključilo Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, a koji se nalaze u Odsjeku za opšte poslove, arhiv i dokumentaciju, utvrđeno je da nijedan ugovor nije zaključen sa kompanijama, koje se nalaze na spisku sankcija Ministarstva finansija SAD-a naveli su iz MVP-a BiH, dok su iz Ministarstva pravde odgovorili da nisu i ne sarađuju s firmama pod sankcijama SAD-a.

Faksimili odgovora iz MVP-a BiH i MKP-a: Različiti odgovori iz ministarstava pri Vijeću ministara

Inetresantni odgovori na Magazinovićeva pitanja o saradnji s firmama s “crne američke liste” stigli su i iz Ministarstva finansija i trezora BiH.

Premda su iz tog ministarstva odgovorili da ne sarađuju s firmama pod sankcijama SAD-a, prethodno su pojasnili da “Zakon o javnim nabavkama BiH ne poznaje obavezu ugovornog organa o praćenju liste kompanija koja se nalaze pod sankcijama Ministarstva finansija SAD-a.”

– U skladu sa navedenim, ugovorni organ nema mogućnost taj uslov staviti u tendersku dokumentaciju. Uzimajući u obzir traženo, ističemo da Ministarstvo zvanično ne posjeduje podatke o kompanijama koje se nalaze na spisku sankcija Ministarstva finansija SAD-a. Prema podacima dostupnim na službenoj intemet stranici Ministarstva finansija SAD-a – Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC), Ministarstvo finansija i trezora BiH ne sarađuje niti je sarađivalo sa kompanijama, koje se nalaze na spisku sankcija Ministarstva finansija SAD-a Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC)- naveli su iz MFTBiH.

Jasno je da su odgovori na pitanje “sarađuju li institucije s firmama pod sankcijama SAD-a” otkrile da bh. institucije nemaju jedinstven propis koji će regulisati , odnosno spriječiti saradnju s kompanijama s “crne američke liste”, te da čak ni ministarstva koja su dio Vijeća ministara BiH o ovoj temi imaju različita saznanja i tumačenja, a neka ministarstva čak ne znaju ni gdje mogu naći listu sankcioniranih firmi.

Ukoliko se zna da Vijeće ministara BiH na sjednici utvrđuje odgovore na poslanička pitanja nejasno je primjerice da onog trenutka kada su svi ministri čitali odgovor da neko od ministarstva “ne raspolaže podacima o spisku sankcioniranih kompanija” ministar koji ima takav spisak nije reagirao i uputio “neupućene” što je još jedan dokaz o tome kako nam (ne) funkcionira državna vlada.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.