BiH

dobri rezultati

Sattler posjetio Ured za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo

08/11/2021

Sattler je istakao da je ohrabrujuće vidjeti da Ured za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo kontinuirano bilježi dobre rezultate

Ambasador Johann Sattler, šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik EU u BiH, posjetio je danas Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo gdje se upoznao o dosadašnjim postignućima Ureda u oblasti prevencije i borbe protiv korupcije, te aktivnostima koje Ured namjerava provesti u narednom periodu.

Šef Ureda Erduan Kafedžić izjavio je da efikasna borba protiv korupcije uključuje pomoć, saradnju, razmjenu iskustava i multidisciplinaran pristup, zbog činjenice da korupcija ugrožava vladavinu prava, predstavlja negaciju ljudskih prava i ugrožava ekonomski razvoj.

– Evropska unija nam kontinuirano pruža značajnu pomoć u uspostavi i nadogradnji antikoruptivnog sistema Kantona Sarajevo. Postoji potreba da se dodatno jača pravni okvir radi rješavanja postojećih manjkavosti u sistemu prevencije i borbe protiv korupcije – rekao je Kafedžić.

Sattler je istakao da je ohrabrujuće vidjeti da Ured za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo kontinuirano bilježi dobre rezultate.

– Ured je prepoznat kao najprofesionalnije tijelo za borbu protiv korupcije u zemlji, zbog posvećenosti tima, ali i zbog pravnog okvira koji promoviše integritet i transparentnost. Sistem prevencije korupcije koji je uspostavljen u Kantonu Sarajevo je dokaz da nema prepreka za uvođenje rigoroznih provjera integriteta koje obuhvataju objavljivanje imovinskih kartona i na drugim nivoima vlasti, posebno kroz donošenje zakona o sukobu interesa u skladu sa standardima EU, kao i kroz izmjene i dopune Zakona o VSTV-u koje bi uvele provjeru integriteta za nosioce pravosudnih funkcija – dodao je Sattler.

Šef Ureda je također predstavio informacioni sistem koji Ured koristi, a obuhvata sedam javno dostupnih registara kojima se promovira transparentnost javnog sektora Kantona Sarajevo, omogućava uvid u imovinu nosioca javnih funkcija, sprečava sukob interesa i ostvaruje uvid u trošenje javnih sredstava.

U cilju transparentnije prezentacije podataka koji se odnose na procese zapošljavanja i utrošak sredstava u javnom sektoru, kreirana su još tri izvještaja u analitici online Registra zaposlenih u javnom sektoru Kantona Sarajevo, a koji su od danas dostupni javnosti.

Izvještaji se odnose na ukupan iznos osnovnih plata na godišnjem i mjesečnom nivou, ukupan iznos osnovnih plata po statusu vlasništva institucija na godišnjem nivou, kao i kretanje ukupnog iznosa osnovnih plata po godinama. Navedeni izvještaji kreirani su kako bi se lakše i adekvatnije mogli pratiti koruptivni rizici i potencijalne nepravilnosti u procesima zapošljavanja u javnom sektoru, posebno u kritičnim momentima kao što su izbori ili promjena vlasti.

Aktivnosti koje Ured provodi prepoznate su u Izvještaju nezavisnih eksperata o pitanju vladavine prava u Bosni i Hercegovini (tzv. Priebeov izvještaj) kao dobar primjer borbe protiv korupcije. Također je u Izvještaju Evropske komisije o Bosni i Hercegovini za 2021. konstatovano da se u Kantonu Sarajevo nastavljaju pozitivni trendovi, te da je Ured nastavio ostvarivati napredak u prevenciji i borbi protiv korupcije, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.