Nakon Malog Polja, gdje se uvelike interveniralo i intervenira u koritu rijeke, mještani ovog mostarskog područja nam javljaju da i poduzeće HP Investing uvelike radi i intervenira na lokaciji…