BiH

Sud BiH

Sebija Izetbegović o respiratorima razgovarala s frizerkom, komšijama i sa sestrom, ali ne i sa stručnjacima

24/03/2021
Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Generalna direktorica KCUS-a kazala je da je već u januaru prošle godine znala da dolaze teški dani i da se “neće moći na skijanje”, te da ih je hvatala panika

Pred Sudom BiH danas je nastavljen glavni pretres u predmetu “Fadil Novalić i drugi” koji se odnosi na nabavku 100 respiratora plaćenih 10,5 miliona KM u aprilu prošle godine. Osim premijera Fadila Novalića, za spornu nabavku respiratora optuženi su i ministrica finansija FBiH Jelka Milićević, suspendovani direktor Federalne uprave Civilne zaštite Fahrudin Solak i vlasnik preduzeća “Srebrena malina” Fikret Hodžić, kao i sama ta firma u svojstvu pravnog lica.

S. DEGIRMENDŽIĆ

Kao svjedok Tužilaštva BiH danas je govorila Sebija Izetbegović, generalna direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Ona je odgovarala na pitanje tužitelja, te na unakrsna pitanja odbrane optuženih.

ZNALI SU ZA SAOPĆENJE AGENCIJE ZA JAVNE NABAVKE

Tužilac Džermin Pašić, pitao je Izetbegović, da li je politički angažovana, no odbrana se usprotivila ovom pitanju, dok je tužilac kazao da je to pitanje bitno, jer Tužilaštvo BiH u slučaju nabavke respiratora dokazuje da je pri ovoj nabavci bilo oblika političke korupcije.

Prije nego što je sutkinja Džemila Begović zabranila odgovor na ovo pitanje, svjedokinja je uspjela reći da je članica SDA.

Sebija Izetbegović je na pitanje kakve su bile potrebe KCUS-a u odnosu na proglašenje stanja nesreće u FBiH kazala:

-Sve naše iskazane potrebe odnosile su se na zahtjev koji smo u prvi mah dobili od Federalnog minsitarstva zdravstva, a drugi put smo dobili zahtjev od Zavoda za javno zdravstvo FBiH. Mi smo konstatovali na Kriznom štabu šta sve može biti potrebno KCUS-u u stanju pandemije – rekla je Izetbegović.

Pojasnila je da su ti zahtjevi stizali u formi tabela u kojima su bili navedeni proizvodi zaštitne opreme i sredstava u kojima se KCUS trebao izjasniti o količini koja im je potrebna.

Na pitanje tužitelja da li je KCUS upitan da se u tim zahtjevima izjasni o specifikaciji i vrsti određene opreme i sredstava, ona je odgovorila odrečno, a na pitanje da li se raspravljalo o tome kakvi su konkretno respiratori potrebni Izetbegović je rekla:

-Mi nismo raspravljali o specifikacijama ni kvalitetu respiratora, s obzirom na činjenicu da u Kliničkom centru imamo od ranije više vrsta respiratora i njemačke i francuske i kineske i koreanske proizvodnje. Nismo uopće to dovodili u pitanje, jer ne obavljamo mi kupovinu, samo kad lično obavljamo onda radimo specifikaciju, odnosno naš tehnički sektor sa stručnjacima i anesteziolozima – kazala je ona odgovorivši s “ne” i na pitanje da u tim zahtjevima nije bilo detalja o procijenjenim vrijednostima sredstava i opreme .

Govoreći o svom prisustvu na proširenoj sjednici Valde FBiH, održanoj 16. marta prošle godine Izetbegović je odgovorila na pitanje da li je KCUS nabavljao opremu i sredstva shodno zaključku s te sjednice da zdravstvene ustanove mogu hitno provesti postupak javnih nabavki u skladu s članom 10. Zakona o javnim nabavkama.

-Mislim da vi znate da nismo imali takve nabavke s obzirom na činjenicu da ste poslali predstavnika Tužilaštva BiH i jednu osobu iz SIPA-e koji su utvrdili da nismo ništa kupovali po tom postupku – rekla je Izetbegović .

Sebija Izetbegović – Photo: Armin Durgut/PIXSELL

Tužilac je Izetbegović pitao da li je KCUS i ona kao direktorica bio upoznat sa saopštenjem Agencije za javne nabavke BiH od 17. marta prošle godine, a u kojem su ugovorni organi obaviješteni o primjeni Zakona o javnim nabavkama.

-Pa, da, mi smo to pročitali zajednički na Kriznom štabu – rekla je ona, ponavljajući da KCUS nije povodio javne nabavke po članu 10. Zakona o javnim nabavkama.

Međutim, Izetbegović je na upit tužitelja potvrdila da je KCUS bio pokrenuo postupak javne nabavke kupovine respiratore, ali da nisu bili u prilici da taj ugovor realizuju.

NE SJEĆA SE UGOVORA I MAILOVA

No, nije se mogla sjetiti s kojim privrednim društvima je u to vrijeme KCUS pregovarao.

-Ne sjećam se, sjećam se da je bilo više ponuda, četiri ili šest ne mogu se tačno sjetiti kako se zovu te firme – kazala je Izetbegović.

Tužitelj je pitao može li se direktorica KCUS-a sjetiti na koji način su provodili javnu nabavku za 40 respiratora za što su bili potpisali ugovor s firmom Cubicus, odnosno na koji način su je pokrenuli.

-To je otvoreni postupak bez objave kojeg predviđaju zakonska akta u slučajevima prirodne nesreće uz sagalsnost Upravnog odbora, a uz prethodnu saglasnost Kriznog štaba – kazala je izetbegović.

Na pitanje je li u pitanju član 21. Zakon o javnim nabavkama kazala je da ona to ne zna.

-Ja ne pregovaram s dobavljačima niti učestvujem u javnim nabavkama – tvrdi Izetbegović.

Tužilac je pitao da li je ona u bilo kojem dijelu tog postupka nabavke učestvovala kao generalna direktorica.

– Ne, ja ne učestvujem ni u kakvim nabavkama, to nije moj posao kazala je Izetbegović.

Tužilac je ponovo pitao da li je imala ikakve kontakte i pregovarala s ugovornom stranom .

-Ja ne pregovaram s dobavljačima – ponovila je Sebija Izetbegović.

Tužilac je pitao i da li se sjeća detalja ugovora s privrednim društvom Cubicus.

-Cubicus? Mislim da je ta firma bila jedan od ponuđača, ali se ne sjećam detalja. Mislim da se radilo o predmetu nabavke respiratora, ali detalja se ne sjećam – rekla je Izetbegović.

Kazala je da se ne sjeća cijene ponude i da ugovor nije realiziran jer je obaviještena da je druga firma ponudila četiri puta veću cijenu prije nego je ovaj ugovor s Cubicusom pokrenut, a koji je trebao nabaviti 40 respiratora.

Međutim, danas, u kasnijem svjedočenju vlasnika firme Cubicus Denisa Đulalića, on je kazao da je o nabavci respiratora razgovarao direktno s generalnom direktoricom KCUS-a Sebijom Izetbegović.

Tužilaštvo je Izetbegović predočilo i Ugovor koji je ona potpisala s firmom Cubicus.

Tužilac Pašić pitao je Izetbegović da li je u vrijeme proglašenja stanja nesreće u vezi s nabavkom respiratora imala kontakte s premijerom FBiH, s direktorom FUCZ-a ili s bilo kojim službenikom Vlade FBiH.

-Ne sjećam se da sam konkretno razgovarala s premijerom, ali mislim da sam razgovarala sa svakim živim, uključujući i moje komšije, da treba respiratora, jer da čitav svijet, imali smo Bergamo u komšiluku u kojem su hiljade ljudi umirale, razgovarala sam sa svojom frizerkom, sa svojom sestrom, sa svakim živim, da ne znam kako ćemo preživjeti bez respiratora – kazala je Izetbegović, a tužilac je kazao da je trebao konkretan odgovor, te da njena komunikacija s frizerkom nije značajna za njegovo pitanje.

Izetbegović je negirala da je o bilo kojoj nabavci razgovarala sa Fahrudinom Solakom, a na ponovljeno pitanje tužitelja Pašića da li je o nabavci respiratora razgovarala s bilo kojim službenikom Vlade FBiH ona je kazala:

-O nabavci respiratora? Ne. Razgovarala sam sa službenicom iz Federalnog minsitarstva zdravstva, Marina Bera, doktorica, koja je nakon razgovora sa mnom u kojem mi je objasnila da će poslati hitan zahtjev da se KCUS izjasni o potrebama i poslala taj formular o kojem sam pričala. S njom sam razgovarala – kazala je Izetbegović.

Tužilac je pitao da li joj je poznato da li je KCUS ili ona kao generalna direktorica ili službe Centra traženo mišljenje o vrstama respiratora koje će Vlada FBiH nabavljati.

-Ne, nije- kazala je Izetbegović.

Iako se odbrana optuženih žestoko usprotivila namjeri Tužilaštva BiH da u sudnici prikaže određene dokaze, jer su prigovarali da su pribavljeni nezakonito, Sud BiH je odobrio izvođenje ovih dokaza, jer su kako se moglo čuti obezbjeđeni po naredbi Suda BiH.

Tužitelj Pašić je potom u sudnici prikazalo e-mail koji je na adresu kabineta generalne direktorice KCUS-a Sebije Izetbegović stigao 1. aprila prošle godine iz Ureda premijera FBiH, koji potpisuje osoba imenom Bahra. U tom e-mailu spominje se “FH Srebrena malina” i isporuka respiratora , u ovom slučaju potpuno nove marke, koja do sada nije spominjana.

 

-Poštovana Vildana, informirani smo od strane „FH Srebrena malina“ da se naručeni respiratori “Boaray 3000D Ventilator“ ne mogu isporučiti do maja mjeseca, te da uopšte ne mogu dati garanciju za isporuku. Dostavili su novu ponudu i rekli da se mogu dobiti o roku od sedam dana, ako budemo brzo reagovali. Molimo da upoznate poštovanu generalnu direktoricu sa ponudom u prilogu, te molimo povratnu informaciju – navedeno je u e-mailu upućenom Izetbegović iz Ureda premijera Novalića.

Međutim, iako je u sudnici jasno prikazano da je mail stigao na adresu direktorice Izetbegović i iz kojeg je vidljivo da je pregovora sa “FH Srebrena malina” bilo i prije 1. aprila , ona je rekla da se tog maila ne sjeća.

-Ja nisam sigurna da se ja ovoga uopće sjećam – kazala je Izetbegović, a tužitelj je pitao ako bi joj pokazao prilog tog maila u kojem su kako se vidjelo iz dokaza prikazanih u sudnici bili dokumenti sa fotografijama respiratora, ona je ponovo negirala da je to vidjela.

-Ne, ne sjećam se apsolutno ovoga – potencirala je izetbegović.

Tužilac je potom Izetbegović pitao ko je Vildana i da li je osoba pod imenom Vildana zaposlena u KCUS-u.

-Da, to je moja bivša sekretarica. Ako mislite na Vildanu Macić – rekla je Izetbegović, a tužitelj Pašić je podsjetio da u mailu piše samo “Vildana”.

-Što se tiče Vildana, njih ima u Kliničkom sigurno 30. Ali, ja ovo sigurno nikad nisam vidjela. Prvi put vidim. Apsolutno – bila je kategorična Izetbegović.

Tužitelj je pitao i da li inače službena korespondencija elektronskom poštom koja dolazi na adresu njenog ureda u KCUS-u, da li je to pošta koju inače pregleda.

-To nije zvanična korespondencija. Zvanična mora ići putem protokola – rekla je ona, pokušavajući negirati da je mail došao na adresu Kliničkog centra, nego kako je rekla “na službeni mail neke osobe”.

Tužilac je zamolio da ponovo pogleda i da vidi da je mail stigao na adresu kabineta direktorice KCUS-a.

-To je OK. Ali, ovo može biti neka vrsta informacije, ali ne zvanična. Ono što je zvanično je što dođe na protokol, a ovakve informacije mogu doći osobi koja ih može zagubiti – kazala je Izetbegović koja je ipak na dodatni upit tužitelja potvrdila da je mail koji je stigao iz Ureda Vlade FBiH službena adresa KCUS-a.

KO JE SEB?

Tužitelj Pašić je potom konstatirao da je Izetbegović “dokumente koji dolaze na službenu e-mail adresu , ne tretirate kao službene i ne zavodite ih u protokol”.

Ona je potom konstatirala:

-U službeni protokol se zavode svi zvanični dokumenti koji stignu u KCUS. Mogu doći informativno na zvanični mail. Ja mail i dopisivanje ne smatram zvaničnim . Samo ono što dođe u zvanični protokol i zvanično je protokolirano smatram zvaničnim dopisom i na takve odgovaram – rekla je Izetbegović.

Izetbegović je upitana i da li poznaje osobu, generalnu sekretarku Vlade FBiH Editu Kalajdžić.

-Poznajem Editu Kalajdžić. Kad sam došla za generalnu direktoricu gospođa je već ranije bila predsjednica Nadzornim odborima ranijim generalnim direktorima KCUS-a – rekla je ona.

Tužilac je precizirao pitanje u vezi s Kalajdžić i u pravcu da li je Izetbegović imala bilo kakvu komunikaciju s generalnom skeretarkom Vlade FBiH po pitanju nabavki.

-Kad sam imala razgovor u istrazi, ja sam Vama čini mi se i tada rekla da ja gospođu Kalajdžić poznajem samo službeno i da sam s njom imala samo jednu komunikaciju zbog toga što je poznajem iz načina djelovanja predsjednice Nadzornog odbora kao jednu vrlo, vrlo detaljnu osobu, mogla bih reći , nadam se da se ona neće uvrijediti ako ovo sazna, iznimno sitničavu osobu i s obzirom na to da je ona u Federalnoj vladi nisam komunicirala nikog drugog kad sam na portalu Klix, mislim ujutro vidjela neke kutije s navodnim respiratorima, nisam znala šta je unutra, bila su predočena dva ugovora, dva papira kopirana, na svima tim bile su neke različite oznake. E, tad sam ja nazvala gospođu i pitala je da li ona zna šta se dešava, zašto su sve te oznake različite i ona mi je rekla da ne zna ništa i da u tome nije učestvovala. To je bilo sve što smo razgovarale – rekla je Izetbegović.

Tužitelj je pitao da li se ta komunikacija odnosila na respiratore ACM812 A.

-Ne znam, zato što su bile različite oznake. Sve su oznake bile različite na papirima, to je portal predočio, ja ne znam koliko je to istinito, ali sam to vidjela i to sam pitala – kazala je geenralna direktorica KCUS-a.

Potom je tužitelj pitao “u odnosu na bilo koje oznake koje su se pojavljivale na tim papirima koje ste vidjeli, da li ste se u komunikaciji s Editom Kalajdžić izjašnjavali o kvalitetu respiratora koji su nabavljeni od strane “Srebrene maline”.

– Pa, kako ću se izjasniti gospodine? Ja sam ginekolog, ja se ne bavim respiratorima, ja se bavim jednim sasvim drugim područjem, to je daleko od respiratora. Ta fotografija koju sam ja komentirala bila je ogromna kutija u kojoj ne znate šta je. I bila su dva papira u vezi s tehničkim sredstvima o čemu ja uopće nisam upoznata – kazala je Izetbegović.

 

Tužilaštvo BIH je zatim na grafoskopu prikazalo poruku generalne sekretarke Vlade FBiH Edite Kalajdžić u kojoj 28. aprila prošle godine piše Hasanu Ganibegoviću, tadašnjem šefu kabineta premijera FBiH Fadila Novalića, a u kojem prema tvrdnjama Tužilaštva BiH, Kalajdžić nakon komunikacije s Izetbegović prenosi dalje njenu poruku.

Prema prikazanom dokazu u toj poruci se navodi:

-Seb. zove, loši respiratori. Užas. U ogromnom smo problemu. Ako je to tačno, a jeste, garant- pisalo je u poruci Kalajdžić upućenoj Ganibegoviću 28. aprila prošle godine, a koju je Tužilaštvo izuzelo tokom istrage.

Prikazane su i druge poruke od 24.03. između Kalajdžić i Ganibegović,a u kojima se spominju testovi, Solak, Novalić i o tome šta treba poduzimati u vezi s nabavkama kako bi se umirila javnost.

Tužilac je pitao Izetbegović da li se poruka od 28.aprila koju je Kalajdžić poslala Ganibegoviću odnosi na njeno izjašnjenje o respiratorima.

-Ko je Seb? Prvo, ova poruka mi je nejasna. Tu nema moga imena. Drugo, već sam vam rekla, ja nisam kvalificirana da komentiram kvalitet respiratora. Ja sam ginekolog. Respiratori se primjenjuju na glavi, a ono čime se ja bavim je dobro daleko. Kvalitet respiratora mogu komentirati samo anesteziolozi i reanimatolozi. Ja sam komentirala tada, u samo jednoj komunikaciji s gospođom Kalajdžić, ne kvalitet respiratora nego ono što sam vidjela na slici, različite brojeve, shvatate. To nije kvalitet respiratora. To je ime i prezime. Kao što vi imate svoje ime i ja imam svoje. Niko u ovoj sudnici ne može kazati, danas je tužilac bila Sebija Izetbegović, ne znam već kako se vi zovete, a da ste vi bili svjedok. To dakle ne odgovara istini. I ja nisam osoba kvalificirana da komentiram kvalitet respiratora- rekla je Izetbegović.

Potom je sutkinja Begović, Izetbegović pitala “Vi negirate da ste razgovarali s Kalajdžićkom na ovu temu “.

Sebija Izetbegović je odgovorila:

-O kvalitetu respiratora, apsolutno ne. Nisam osoba kompetentna za razgovor o kvalitetu – rekla je Izetbegović.

Tužitelj je pitao Izetbegović, kad već ona nije kvalifikovana za ocjenu respiratora, da li se konsultovala sa stručnim službama koje su za to kvalifikovane.

-Pa, kako da se konsultujem kad ih ne kupujem ja. Šta je to mene briga. Ja se izjašnjavam samo o respiratorima koje ću ja kupiti. Moja služba je ovlaštena raditi specifikaciju samo za ono što pripada KCUS-u. To je isto kao kad bih ja razgovarala koji ste Vi auto uzeli. Šta se to mene tiče – odgovorila je Izetbegović.

Međutim, ostalo je nejasno ukoliko Izetbegović “ne zanima ništa u vezi ovih respiratora, jer ih ne kupuje ona” zbog čega je uopšte bila uključena u priču u vezi s ovim respiratorima i zašto je kontaktirala Kalajdžić o nečemu što objavljuju portal?

Izetbegović je na konstataciju tužitelja da s obzirom na to da se nije mogla sjetiti da je dobila mail iz Ureda premijera Novalića u kojem se spominje “FH Srebrena malina”, upitana da li je u vrijeme dostavljanja ponude firme “FH Srebrena malina“ ili prije toga ikada čula za tu firmu.

-Nikada u životu – rekla je Izetbegović negirajući i da je u to vrijeme poznavala Fikreta Hodžića, niti da je imala ikakav vid komunikacije s njim.

Advokatica Vasvija Vidović u ispitivanju Izetbegović najviše je zanimalo je li ona saglasna s tim da je u vrijeme nabavke respiratora bila teška situacija i da njihov prvobitni ugovor za kupovinu respiratora nije realiziran jer su drugi kupci ponudili četiri puta višu cijenu.

Izetbegović je kazala da se sjeća da je Svjetska banka u to vrijeme ponudila četverostruki iznos.

Generalna direktorica KCUS-a je potvrdno odgovorila i na pitanja Vidović da su u to vrijeme bile zatvorene granice EU i da je bio zabranjen uvoz iz zemalja u EU respiratora, pa i nekih medikamenata.

Kazala je da je imala nezvanične informacije da je i Turska zabranila izvoz respiratora, a da su joj kolege iz SAD kazale da je isto uradila i Amerika.

Vidović je tražila i da Izetbegović opiše situaciju koja je vladala u vrijeme proglašenja pandemije u svijetu i u BiH.

-Ja sam već u januaru znala da mi nećemo nigdje mrdnuti na skijanje, tako da sam rekla to svojim kolegama, da će se to proširiti, jer je svijet globalno postao mali. I kažem vam mi smo u januaru već osjetili u Kliničkom centru da će nastati veliki problem, s obzirom na činjenicu da KCUS uvijek ima najveći pritisak najtežih bolesnika. Mi smo dakle znali da kad se to prenese iz Italije koja je vrlo blizu, kad se prenese iz Austrije, Hrvatske, da će to biti užasan udar na nas. Mi smo zaista već u januaru bili panični i upozoravali javnost jer smo od tog broja respiratora koji smo imali imali ogroman broj respiratora već zauzet i na neki način smo morali praviti odstupnicu i napravili smo taj Krizni štab prvi u državi već 31. januara- kazala je Izetbegović koja je u ranijim odgovorima tužiocu kazala da je KCUS u vrijeme proglašenja pandemije imao 112 respiratora i da ih je nekoliko bilo zauzeto mimo Covid 19 pacijenata, a da ih je sada zauzeto šest također kod osoba koje nisu oboljele od korone, nego od nekih drugih bolesti.

Na pitanje Vidović gdje se proizvode respiratori Dreger, Izetbegović je odgovorila “u Njemačkoj” i da ih se u vrijeme proglašenja pandemije nije moglo nabaviti. Kazala je da su kineski respiratori na KCUS-u , nabavljani i ranije.

– Imali smo i Dreger koji je meni najdraži jer je najbolji. Ja sam čitav život provela u operacionoj sali. Radila s kolegama i znam – rekla je Izetbegović.

Međutim, kasnije na konstataciju tužitelja, kako može reći da su Dregerovi respiratori najbolji , kad je prije toga rekla da nije kvalifikovana za ocjenu respiratora, Izetbegović je negirala da je rekla da su “najbolji”, nego je insistirala da je rekla da su “najdraži”. No, snimak njenog svjedočenja govori da je rekla oboje.

-Odrastala sam uz Drager, ono kao kad volite neku pjesmu, znate. I bila sam navikla na Dreger. Pa, najdraži mi je i Bentley od svih auta, ali ne mogu da ga vozim- rekla je Izetbegović.

Sebija Izetbegović – Photo: Armin Durgut/PIXSELL

Također, advokatica Vidović pitala je da li se na KCUS-u danas koriste respiratori koje je nabavila “Srebrena malina”, Izetbegović je kazala da se koristi svih 30.

–Da. Svi su danas u pogonu, u našem posebnom Respiratornom centru. Koriste se za invazivnu i neiznvazinu ventilaciju bolesnika kojima taj protok kiseonika odgovora – rekla je Izetbegović.

Advokat Kadrija Kolić, koji brani Fahrudina Solaka pitao je Izetbegović i da li je KCUS nabavljao testove za Covid 19 , što je ona potvrdila, međutim sutkinja Begović je zabranila da Izetbegović odgovori na Kolićevu konstataciju da je “jedino FUCZ mogao nabaviti testove”, iako je Izetbegović uspjela reći da ”to ne zna”.

Sutkinja Begović je zabranila i odgovor Izetbegović na Kolićevu konstataciju da su respiratori ACM812 A “korišteni za spašavanje više života ljudi oboljelih od Covid 19”

-Ne može vam odgovoriti na pitanje da li je neki respirator nekoga spasio – rekla je sutkinja Begović.

Ostali advokati optuženih, kao i oni sami nisu imali pitanja za Izetbegović.

Inače, suđenje će biti nastavljeno 2. aprila , a Novalić, Solak i Hodžić se terete za udruživanje radi činjenja krivičnih djela u vezi s djelima zloupotreba položaja ili ovlaštenja, primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem.

Milićević se tereti za nesavjestan rad u službi.

Kao svjedok Tužilaštva BiH danas je svjedočio i Denis Đulalić, vlasnik firme Cubicus, čije svjedočenje ćemo objaviti u odvojenom tekstu.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.