BiH

Danas glasanje

Simeunović, Forca i Lagumdžija kandidati za predsjednika VSTV-a, Gorušanović – Butigan odustala

10/02/2021

Na početku sjednice je Berina Alihodžić predložila Sanelu Gorušanović – Butigan ali je ona kazala da ne želi biti kandidat

Privremena predsjedavajuća Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) Sanela Gorušanović-Butigan odustala je od kandidature za predsjednicu dok su tri druga člana prihvatila kandidaturu od svojih kolega na današnjoj sjednici na kojoj se bira novo rukovodstvo, piše Balkanska istraživačka mreža BiH (BIRN BiH).

Članovi Vijeća danas će glasati za tri kandidata koji su prihvatili kandidaturu – Biljanu Simeunović, Srđana Forcu i Halila Lagumdžiju. Novo rukovodstvo bira se nakon što je u decembru 2020. godine raniji predsjednik Milan Tegeltija podnio ostavku.

Na početku sjednice je Berina Alihodžić predložila Sanelu Gorušanović – Butigan ali je ona kazala da ne želi biti kandidat.

“Nakon jučerašnjeg sastanka odlučila sam da ne želim biti kandidat”, kazala je Gorušanović – Butigan.

Jadranka Stanišić je predložila Srđana Forcu za poziciju predsjednika. On je prihvatio kandidaturu.

“Blizu 30 godina sam u pravosuđu i smatram da sam bar djelimično uočio koji su to problemi u pravosuđu i koje to probleme VSTV treba rješavati”, kazao je Forca.

Za kandidata za predsjednika prijavio se i Halil Lagumdžija.

On je pojasnio kako su mu kolege sa Suda BiH rekle da misle da može doprinijeti promjenama zbog čega je odlučio prihvatiti kandidaturu.

Slavo Lakić je kazao kako misli da je “red da se neko od žena kandiduje”.

Zbog toga, kako kaže, predlaže Biljanu Simeunović, tužiteljicu Državnog tužilaštva za predsjednicu VSTV-a.

“U ime svih tužilaca, ja ću prihvatiti tu kandidaturu. Imam veliko iskustvo u pravosuđu, možda je vrijeme da tužioci budu u prilici da se kandiduju za predsjednika što Zakonom nije ograničeno”, kazala je Simeunović.

Tročlanu komisiju za izbor predsjednika i potpredsjenika VSTV-a činit će Duška Bogojević, Davor Martinović i Lejla Hadžić.

Lejla Hadžić je kazala kako smatra neophodnim da kandidati prezentuju viziju upravljanja VSTV-om.

Ona je kazala da je to tražila i na pripremnom sastanku održanom jučer i da je njen prijedlog odbijen, zbog čega pokreće izmjenu Poslovnika VSTV-a.

“Smatram neophodnim da kandidati prezentuju viziju upravljanja VSTV-om. Na taj način se doprinosi transparentnosti, ne samo radu Vijeća, već se i šira javnost može upoznati s tim kakvo pravosuđe ti članovi žele. To će obavezivati predsjedništvo na takav rad. Obzirom da je ovaj moj prijedlog odbijen, zvanično pokrećem izmjenu Poslovnika o radu VSTV-a da kandidati imaju ekspoze o radu”, kazala je Hodžić.

Mahmut Švraka je kazao kako je “nemoguća misija tražiti od kandidata da se referišu za program rada”, dok je Davor Martinović kazao kako inicijativa Hadžić, ako se usvoji, predstavlja obavezu za naredne kandidate.

Berina Alihodžić je kazala da kolege ne zna, te se pita kako će glasati.

“Nikad ni čula ni vidjela neke kolege. Ja sam zamolila, iako nema procedura, da pomaknemo nešto suštinski”, kazala je Alihodžić dok je neko od članova u pozadini kazao kako ne mora ni glasati.

Amila Kunosić, koja je izabrana da rukovodi sjednicom tokom izbora novog rukovodstva, je kazala kako je od decembra bilo poznato da će se vršiti izbor predsjednika u februaru.

Ona je kazala kako smatra da je sad kasno i da nije primjereno da se traži od kandidata uvodno izlaganje, te proglasila polusatnu pauzu.

Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Vijeća propisan je Zakonom o VSTV-u pri čemu svaki član Vijeća može predložiti kandidata za poziciju predsjednika, uključujući i sebe.

“Izbor predsjednika vrši se tajnim glasanjem zaokruživanjem imena ili broja pored imena kandidata na glasačkom listiću”, navedeno je u Zakonu.

Komentari

Autor: BIRN BiH

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.