BiH

Šimić podnio krivičnu prijavu protiv Mektića i Mhmedagića

25/08/2017

Novinar Josip Šimić Đinđić podnio je danas Tužilaštvu BiH krivičnu prijavu protiv ministra bezbjednosti BiH Dragana Mektića i direktora Obavještajno-bezbjednosne agencije /OBA/ Osmana Mehmedagića zbog neizvršavanja odluke Ustavnog suda BiH u predmetu Erdeniz Nuraj.

Šimić je u izjavi Srni pojasnio da je krivičnu prijavu podnio jer su Mektić i Mehmedagić odbili da izvrše konačnu i izvršnu odluku Ustavnog suda BiH, što je shodno zakonu krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.

“Nepostupanje direktora Obavještajno-bezbjednosne agencije, kao i ministra Mektića po nalogu Suda BiH, a sljedstveno Ustavnog suda BiH, ne samo da predstavlja krivično djelo iz člana 239 Krivičnog zakona BiH, nego i podrivanje cjelokupnog sistema BiH”, rekao je Šimić.

On je naglasio da je preko svojih izvora prikupio neoborive dokaze koji prijavljene Mektića i Osmanagića dovode u vezu sa činjenjem krivičnog djela.

Erdeniz Nuraj je državljanka Srbije, rođena u Turskoj, protiv koje je kod Službe za poslove sa strancima vođen upravni postupak protjerivanja i zabranjen joj je ulazak na teritoriju BiH u periodu od tri godine.

“Prema informaciji OSA-e, Erdeniz Nuraj je, navodno, predstavljala opasnost po BiH. Sud BiH je odlučio da je nezakonit stav OSA-e i Službe za poslove sa strancima kada se oslanjaju na odredbe Zakona o upravnom postupku”, istakao je Šimić.

Ustavni sud BiH je 10. maja ove godine, rješavajući o pitanju državljanstva maloljetne djece Nuraj Erdeniz usvojio apelaciju i ukinuo presudu Kantonalnog suda u Sarajevu od 11. septembra 2015. godine kojom im je odbijen zahtjev za sticanje državljanstva BiH.

Ta odluka Kantonalnog suda u Sarajevu, kako je pojasnio Šimić, u suštini je zasnovana na istoj procjeni iz informacije OSA-e.

Opunomomećnik Erdeniz Nuraj se u maju ove godine obratila Mehmedagiću sa zahtjevom da postupi po odluci suda, te da joj se u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka dozvoli uvid u informaciju prema kojoj njen klijent predstavljala opasnost po BiH.

Generalni direktor OSA-e Mehmedagić odbio je zahtjev 31. maja. Na tu odluku, pozivajući se na obavezu postupanja po odlukama sudova, uložena je žalba koju je ministar bezbjednosti Mektić odbio kao neosnovanu, postupajući suprotno uputstvu Suda BiH i Ustavnog suda BiH.

O nepostupanju direktora OSA-e, punomoćnik Erdeniz je obavijestila i Zajedničku komisiju za nadzor nad radom Obavještajno-bezbjednosne agencije 12. juna ove godine.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.