BiH

O negativnom izvještaju poslovanja

Sindikat KCUS-a: Da li Skupština KS želi kazniti uposlenike za predan rad?

28/01/2019

Mi ovakav postupak ne možemo smatrati drugačije nego kažnjavanjem svih nas uposlenika, članova Sindikata, koji su dali veliki doprinos u unaprijeđenju rada i poslovanja najveće i najstarije zdravstevene ustanove u Bosni i Hercegovini

Uposlenici KCUS izražavaju veliko nezadovoljstvo zbog neusvajanja Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju KCUS-a za 2017.godinu. Izvještaj je detaljno prezentiran na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 25.januara 2019.godine.
Tokom Izvještaja utvrđeno je da je KCUS tokom 2017. godine pozitivno poslovao, po prvi put nakon dugog niza godina. Date su iscrpne informacije o svim pomacima, no i usprkos tome Izvještaj nije usvojen, stoji u saopćenju Sindikata KCUS-a koje prenisimo u cjelosti:

Ponašanje zastupnika Skupštine KS kao i predsjedavajućeg Elmedina Konakovića, te njihova uvrijedljiva i sramna pitanja, ničim potkrijepljena, obezvrijeđuju uposlenike i Klinički centar Univerziteta u Sarajevu.
Na ovaj način se o uposlenicima i KCUS namjerno u javnosti stvara negativna slika.

Pitamo se da li na ovaj način Skupština KS želi kazniti uposlenike za predan rad i uspjehe koji su ostvareni? Mi ovakav postupak ne možemo smatrati drugačije nego kažnjavanjem svih nas uposlenika, članova Sindikata, koji su dali veliki doprinos u unaprijeđenju rada i poslovanja najveće i najstarije zdravstevene ustanove u Bosni i Hercegovini.

Sindikat KCUS osuđuje negativan primjer od strane predsjedavajućeg Skupštine KS, Elmedina Konakovića, njegove neumjesne komentare na račun Unutrašnje službe za zaštitu imovine i lica KCUS. Uposlenici Unutrašnje službe za zaštitu imovine i lica KCUS rade časno i pošteno svoj posao, strogo vodeći računa o sigurnosti i kretanju svih posjetioca i bolesnika.Oni nisu špijuni, kako je to predsjedavajući Skupštine KS, Elmedin Konaković pokušao da prikaže. Njihov posao je da brinu o bezbjednosti bolesnika, uposlenika i posjetioca KCUS.

Sindikat KCUS osuđuje zastupnike u Skupštini KS jer su dozvolili da se na neprofesionalan način provocira predstavnica KCUS, prof.dr.Enra Suljić. Primjedbe (da se ne izrazimo drugačije) koje su zastupnici zajedno sa predsjedavajućim dali na rad KCUS, su klevete i uvrede, bazirane na tračevima bez ijednog tačnog i provjerenog podatka.
Zanemarujući egzaktne podatke i evidentne napretke koji su po prvi put ostvareni i prikazani u Izvještaju za 2017.godinu, zastupnici i predsjedavajući ignorisali su istinu.

Sindikat strogo osuđuje provokativne i tendenciozne tvrdnje da su diplomirane medicinske sestre – glavne sestre klinika, morale potpisati pristupnice SDA, kako bi im se priznali koeficijenti.

Ovo je prvi put da se istinski uvažava i vrednuje struka medicinskih sestara -tehničara, bez bilo kakvih pritisaka i prisila. Molimo zastupnike i predsjedavajućeg Skupštine KS da JAVNO obznane imena onih za koje tvrde da su bili uslovljeni potpisati pristupnice SDA, bilo da se radi o medicinskim sestrama – tehničarima ili drugom kadru uposlenom u KCUS, a da nakon toga upute JAVNO izvinjenje medicinskim sestrama i tehničarima koje su ponizili.
Sramotno je da se na ovakav način obmanjuje javnost.

Neprimjereno je i da je predsjedavajući postavljao pitanja i radio analize stvari koje nisu uopće predmet Izvještaja za 2017. godinu.

Na kraju, apelujemo na Skupštinu KS i Vladu KS, a posebno na nadležno ministarstvo zdravstva, da isprave grešku prema uposlenicima KCUS – članovima Sindikata KCUS, koji svakodnevno vrijedno rade u službi zdravlja naših građana, iz cijele Bosne i Hercegovine.
Lične animozitete i nezadovoljstvo političke prirode morate ostaviti po strani, jer KCUS ne smije biti predmetom političkih netrpeljivosti, kaže se u saopćenju.

Reakcija Kolegija medicinskih sestara tehničara

Kolegij medicinskih sestara tehničara Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu očituje se na istupanja pojedinih zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo, u okviru podnošenja Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju KCUS, gdje se navodi da su „glavne medicinske sestre-tehničari bile uslovljene potpisivanjem članske karte – pristupnice u Stranku demokratske akcije u cilju dobijanja koeficijenta
visoke stručne spreme“.

Oštro reagujemo na ovakve netačne istupe i provokacije, te licemjerstvo zastupnika koji na svaki način
žele da diskredituju našu Ustanovu.

Ponosni smo na naš KCUS i posao koji obavljamo i smatramo da smo svojim radom i akademskim napredovanjem u profesiji mnogo ranije zaslužili da nam se prizna koeficijent visoke stručne spreme.

Nakon 12 godina od završenog školovanja prvih generacija na Fakultetu zdravstvenih studija, jedino je ovaj menadžment na čelu sa Generalnom direktoricom, prof.dr Sebijom Izetbegović prepoznao naš požrtvovani rad i potrebu za priznavanjem stručne spreme koja je dostojna našeg svakodnevnog rada.

Želimo istaći da smo nezadovoljni što niko od zastupnika nije spomenuo da medicinske sestre-tehničari sa visokom stručnom spremom mogu biti dio rješenja u zdravstvenom sistemu i kreiranju zdravstvene politike.

Međutim, to nas ni ne čudi, jer zastupnici koji iznose neistine i netačne informacije nisu ni upućeni u
proces školovanja zdravstvenih kadrova na Fakultetima zdravstvenih studija, kao i njihove ingerencije u
zdravstvenom sistemu, što bi bilo poželjno, kako bi mogli adekvatnije raspravljati o razvoju strategije
zdravstva, a ne o zdravstvu raspravljati na osnovu paušalnih izjava pojedinaca.

Međutim, ciljano se zaobilazi problem od strane vladajućih struktura u KS pa i zastupnika koji su iznijeli neistine, da se riješi dugogodišnji problem nepriznavanja profesije diplomiranih zdravstvenih radnika sa završenim Fakultetom zdravstvenih studija.

Odgovorno tvrdimo da nikada niti jedna diplomirana medicinska sestra-tehničar koja obnaša funkciju Glavne medicinske sestre OJ nije ucijenjena, niti na bilo koji drugi način uslovljena potpisivanjem, odnosno pristupanjem bilo kojoj političkoj partiji, pa niti Stranci demokratske akcije.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.