Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

U suprotnosti sa Zakonom

Služba za zapošljavanje TK zaposlila radnike bez javnog konkursa

nezaposlenost biro
Foto: Pixsell/Arhiv

Za plaće i naknade zaposlenih izdvojeno je 4.063.532 KM, od čega oko 3,5 miliona za bruto plaće i naknade te pola miliona KM za naknade troškova zaposlenih. Najviša isplaćena plaća iznosila je 2.755 KM, najniža 1.132 KM, dok je prosječna iznosila 1.704 KM

Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona prošle godine primila je u radni odnos sedam zaposlenika bez javnog oglašavanja konkursa za posao, što je u suprotnosti sa odredbama Zakona o radu.

Uporište za takvu odluku Služba je našla u Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u TK, koju je Vlada ovog kantona donijela u aprilu 2019. godine. U ovom slučaju radilo se o prijemu u radni odnos najduže do šest mjeseci, jednokratno u toku kalendarske godine za konkretno radno mjesto.

23.000 nezaposlenih bez zdravstvenog osgiranja

Međutim, iako je Uredbom ostavljena takva mogućnost, federalni revizori su u svom izvještaju o izvršenoj reviziji ove javne ustanove skrenuli su pažnju da to nije u skladu sa Zakonom o radu. Inače, ovim zakonom je definisano da se prijem u radni odnos vrši nakon provedene procedure obaveznog javnog oglašavanja u cilju osiguranja transparentnosti.

Služba je provela i dva javna oglasa tokom 2023. godine putem kojih je primljeno devet zaposlenika na neodređeno vrijeme na različite pozicije. Dvoje od njih prethodno je bilo zaposleno u Službi na određeno vrijeme bez konkursne procedure.

Izvještaj Ureda za reviziju institucija u FBiH

Nakon izvršene revizije za 2023. godinu, revizori su dali ukupno devet preporuka, tri koje su ponovljene iz ranijih izvještaja te šest novih. Pored toga, skrenuli su pažnju na pitanje zdravstvenog osiguranja nezaposlenih osoba. Naime, od 64.493 nezaposlene osobe na području Tuzlanskog kantona na dan 31. decembra 2023. godine njih 23.694 nije imalo zdravstveno osiguranje. Revizori su naglasili da to nije u skladu sa Ustavom FBiH kojim je utvrđeno pravo na zdravstvenu zaštitu svih osoba.

-Navedeno je posljedica primjene člana 19. Zakona o zdravstvenom osiguranju i člana 3.b tačka I) Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, koji propisuju rokove u kojima se nezaposlene osobe moraju prijavljivati nadležnim službama za zapošljavanje nakon prestanka radnog odnosa ili gubljenja statusa učenika ili redovnog studenta i sl., s ciljem ostvarivanja propisanih prava – navodi se u Izvještaju.

Transfer za zdravstveno osiguranje nezaposlenih osoba u 2023. godini iznosio je 6.712.369 KM.

Prosječna plaća 1.700 maraka

Za plaće i naknade zaposlenih izdvojeno je 4.063.532 KM, od čega oko 3,5 miliona za bruto plaće i naknade te pola miliona KM za naknade troškova zaposlenih. Najviša isplaćena plaća iznosila je 2.755 KM, najniža 1.132 KM, dok je prosječna iznosila 1.704 KM.

Na ime novčanih naknada koje je Služba isplatila nezaposlenim osobama utrošeno je 12.549.274 maraka. Priznavanje prava na ovu naknadu vršilo se u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba. Uslov je bio najmanje osam mjeseci rada neprekidno ili osam mjeseci sa prekidima u posljednjih 18 mjeseci. U prošloj godini pravo na naknadu imale su ukupno 7.952 osobe, dok je prosječan broj korisnika u 2023. godini bio 2.070.

Rezime datih preporuka

Revizori su utvrdili da Služba za zapošljavanje TK godinama ostvaruje suficit i akumulira višak prihoda umjesto da novac preusmjeri u aktivnosti zbog kojih je osnovana. Posljednjeg dana prošle godine akumulirana sredstva iznosila su skoro 12 miliona maraka.

-Smatramo da nisu poduzete aktivnosti kako bi se sredstva Službe utrošila u namjene predviđene Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i materijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba i Statutom Službe. Napominjemo da je Služba prvenstveno osnovana za posredovanje u zapošljavanju. Stoga konstatujemo da akumuliranje viška prihoda nad rashodima u iznosu od 11.924.193 KM nije u skladu sa odredbama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, kao ni odredbama Statuta Službe – zaključili su revizori.

Inače, Službom rukovodi direktor Miralem Softić, kojeg je Upravni odbor imenovao 8. decembra 2023. godine, na šta je Vlada Kantona dala saglasnost četiri dana kasnije. U Službi je formirano 13 biroa za zapošljavanje: Banovići, Čelić, Doboj Istok, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Lukavac, Sapna, Srebrenik, Teočak, Tuzla i Živinice.