BiH

Sarajevo

Stanje na brani Bentbaša u Starom Gradu pod kontrolom nadležnih službi (FOTO)

05/11/2021

Brzom reakcijom, spriječene su veće posljedice i građani općine Stari Grad mirno su dočekali ovo jutro

Usljed obilnih padavina koje su prethodne noći zahvatile našu zemlju iz Općine Stari Grad Sarajevo naloženo je 24-erosatno praćenje stanja na terenu i hitno djelovanje kako bi se spriječile veće posljedice.

Zahvaljujući preventivnom čišćenju Ramića potoka, Bistričkog potoka, Čolinog potoka i kolektora na Komatinu, noćaš nije došlo do začepljenja usljed velikih količina vode i situacija je stabilna. Također, stanje na brani Bentbaša je pod kontrolom jer se vrši redovna regulacija i nije bilo izljevanja. U podzemnoj garaži u ulici Avdage Šahinagića nije bilo nikakvih problema niti prodora vode.

Problem su na nekoliko lokacija bile slivne rešetke i odvodi koji nisu mogli primiti veće količine vode, pa je došlo do začepljenja. Tu su uposlenici hitno reagovali i spriječili veće poplave. Takve situacije zabilježene su kod Vijećnice, u ulicama Franjevačka, Carina, Alije Nametka, Ramića potok, Safvet-bega Bašagića, Arapova, Kovači, Ploča, Dizdareva, na ulazu u Aleju ambasadora, na Sedreniku kod mosta, kod Careve džamije… Brzom reakcijom, spriječene su veće posljedice i građani općine Stari Grad mirno dočekuju ovo jutro.

Uposlenici Odjeljenja za održavanje putnih pojaseva Općine Stari Grad i dalje su na terenu. Kako nam javljaju, jutros je u ulici Arapova zabilježena manja poplava u apoteci koja je u ovoj ulici, te se hitno djelovalo. Također, odgovara se po svakoj prijavi građana koja se uputi u Općinu Stari Grad ili putem sekretara mjesnih zajednica.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.