BiH

Stav Vlade FBiH: Nevad Ikanović je odgovoran za teško stanje u rudnicima

12/09/2019

Vlada je dala i prethodnu saglasnost za imenovanje Senada Sarajlića za vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju EPBiH na period do 12 mjeseci, odnosno do okončanja konkursne procedure

Vlada FBiH dala je saglasnost Nadzornom odboru JP ”Elektroprivreda” BiH d.d.- Sarajevo za donošenje odluke o razrješenju Nevada Ikanovića dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju.

Naime, Nadzorni odbor je 11. se ptembra  2019. godine informirao Vladu FBiH da je na drugoj vanrednoj sjednici razmatrao informaciju generalnog direktora EPBiH, te donio zaključak da od Vlade zatraži uskraćivanje povjerenja izvršnom direktoru za proizvodnju, zbog nepoduzimanja mjera za ubrzanje procesa prestrukturiranja rudnika, koje su u njegovoj nadležnosti, a što je dovelo do teškog stanja u RMU Zenica i RMU Breza.

Vlada je dala i prethodnu saglasnost za imenovanje Senada Sarajlića za vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju EPBiH na period do 12 mjeseci, odnosno do okončanja konkursne procedure.

Donesene su, također, odluke o utvrđivanju kriterija i raspisivanju javnih konkursa za izbor i nominovanje po dva člana nadzornih odbora, u ime državnog kapitala u privrednim društvima ”Igman” d.d. Konjic i RMU Banovići d.d. Banovići.

Federalna vlada dala je prethodnu saglasnost za razrješenje dosadašnjih članova Nadzornog odbora RMU Banovići d.d. i za imenovanje Bege Birparića i Edina Kurtića za vršioce ovih dužnosti, u ime državnog kapitala. Nadzornom odboru ovog rudnika Vlada je uputila zahtjev za sazivanje vanredne skupštine ovog društva za 13. 9. 2019.

Vlada FBiH danas je Kenana Kapu, na lični zahtjev, razriješila dužnosti direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom. On zadržava status rukovodećeg državnog službenika i bit će raspoređen na radno mjesto rukovodećeg državnog službenika u ovoj federalnoj agenciji. Vlada je, ujedno, za v. d. direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom imenovala Vinka Jakića, na period do najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure.

Nadzornom odboru privrednog društva ”Operator – Terminali” Federacije d.o.o. Sarajevo Vlada je dala prethodnu saglasnost za razrješenje Džemala Bašića dužnosti predsjednika Uprave, prije isteka mandata i na lični zahtjev. Također, data je prethodna saglasnost za imenovanje Elmedina Zornića za vršioca ove dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže do 12 mjeseci.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.