BiH

Borba daje rezultate

Zakazana tematska sjednica SO Foča o izgradnji MHE “Bjelava”

17/05/2021

Podsjećaju da je investitor izašao na teren u martu prošle godine, za vrijeme trajanja vanredne situacije uzrokovane virusom COVID 19, i bez ikakve dozvole započeo radove na izgradnji male hidrocentrale u slivu rijeke Bjelave

Za četvrtak, 20.05.2021. zakazana je tematska sjednica Skupštine opštine Foča na kojoj će se pred ovim sazivom SOF po prvi put naći pitanje izgradnje male hidroelektrane “Bjelava” u slivu rijeke Bjelave. To je rezultat više od godinu dana borbe tokom koje su članovi UG “Bjelava” skretali pažnju vlasti i javnosti nabrojne nezakonitosti i proceduralne propuste u toku postupka izgradnje, kao i više zahtjeva za stavljanje pitanja Bjelave na dnevni red lokalnog parlamenta.

Podsjećamo, članovi UG “Bjelava” su još 15.07.2020. podnijeli prvi zahtjev za održavanje Posebne sjednice SO Foča na temu izgradnje mHE Bjelava. Umjesto posebne sjednice, pitanje Bjelave je stavljeno na dnevni red redovne sjednice lokalnog parlamenta koja je trebalo da se održi 1.10.2020. god, ali je otkazana zbog nedostatka kvoruma.

Nakon lokalnih izbora, po konstituisanju novog saziva SO, članovi UG Bjelava su ponovili zahtjev za održavanjem tematske sjednice novom načelniku i predsjedniku SO, ali ovaj put udruženi sa još 6 građanskih organizacija iz Foče.

„Očekujemo da će odbornici raditi u skladu sa odlukama NSRS i u cilju sprječavanja nastanka veće štete po životnu sredinu, lokalnu zajednicu te pravnu sigurnost Republike Srpske usvojiti zaključak da organima jedinice lokalne samouprave nalaže da, iscrpe sve zakonske ovlasti, te suspenduju izdavanje svih eventualnih drugih mišljenja, saglasnosti i dozvola koje se tiču izgradnje i korištenja mHE na slivu rijeke Bjelave do momenta provedbe tačke Deklaracije o zaštiti rijeka u Republici Srpskoj koju je kao volju građana jednoglasno usvojila Narodna skupština Republike Srpske”, poručuju iz UG “Bjelava”.

Podsjećaju da je investitor izašao na teren u martu prošle godine, za vrijeme trajanja vanredne situacije uzrokovane virusom COVID 19, i bez ikakve dozvole započeo radove na izgradnji male hidrocentrale u slivu rijeke Bjelave.

FOTO ilustracija

Poslije mjesec i po, 29.4.2020. god, nakon prijava nedozvoljenih radova i protesta koje je organizovalo lokalno stanovništvo, MER investitora nagrađuje Dozvolom za geološka istraživanja, i to na osnovu lažne izjave o riješenim imovinsko-pravnim odnosima.

Do danas ne postoje dokazi da su geološka istraživanja uopšte urađena, ali su tragovi niza krivičnih djela prema životnoj sredini danas vidljivi čak i na satelitskim snimcima, u vidu goleti bez šume koja je krasila te prostore i posljedičnih klizišta i erozije zemljišta.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.