BiH

Indeks percepcije korupcije

TI BiH: BiH paralizovana korupcijom, dijeli mjesto sa Svazilendom

29/01/2019

Negativne trendove, osim Makedonije, koja je zabilježila pomak, bilježe i ostale zemlje Zapadnog Balkana, te su i Srbija, Crna Gora, Albanija, Kosovo i Hrvatska u odnosu na prethodnu godinu zabilježile nazadak

Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) predstavio je rezultate Indeksa percepcije korupcije (CPI) za 2018. godinu, a koji pokazuju da se BiH s ocjenom 38 na skali od 0 do 100, nalazi na 89. mjestu, od ukupno 180 zemalja, što pokazuje dugogodišnju stagnaciju i urušavanje demokratskog sistema, javlja Anadolu Agency (AA).

Svake godine Transparency International rangira zemlje širom svijeta u odnosu na percipirani nivo korupcije u javnom sektoru.

”Bosna i Hercegovina je ove godine ponovo dobila ocjenu 38, na skali od 0 do 100, gdje 0 predstavlja najviši nivo percipirane korupcije, dok 100 predstavlja najniži nivo korupcije, i nalazi se na 89. mjestu, od ukupno 180 zemalja uključenih u istraživanje. BiH poziciju na listi CPI dijeli sa Indonezijom, Šri Lankom i Svazilendom“, navodi se u saopćenju TI BiH.

Poredeći rezultate u posljednjih sedam godina, gdje se ocjene kreću od 42 za 2012. i 2013., do 38 za 2017. i 2018., vidljivo je da BiH ne samo da nije napravila nikakav napredak, već bilježi nazadak.

Negativne trendove, osim Makedonije, koja je zabilježila pomak s ocjene 35 na 37, bilježe i ostale zemlje Zapadnog Balkana, te su i Srbija, Crna Gora, Albanija, Kosovo i Hrvatska u odnosu na prethodnu godinu zabilježile nazadak. Najbolju poziciju od država regije i dalje drži Hrvatska, a najveći nazadak zabilježila je Srbija (s 41 na 39).

Analiza rezultata CPI i poređenje sa ostalim istraživanjima, pokazala je direktnu povezanost između nivoa korupcije i nivoa demokratičnosti. Razvijene demokratije tako imaju prosječan indeks oko 75, slabi demokratski sistemi imaju ocjene oko 49, dok hibridni režimi, koji pokazuju elemente autokratskih sistema imaju indeks blizu 35.

BiH je već prema istraživanjima kao što je Indeks demokratije (Economist Intelligence Unit), koji je uključen i u CPI, svrstana među hibridne režime, u kojima se redovno dešavaju izborne nepravilnosti, politički pritisci, nedostatak nezavisnosti pravosuđa, visok stepen korupcije, pritisci na medije i gotovo nepostojeća vladavina prava.

Sve ove karakteristike i slabi demokratski temelji omogućavaju cvjetanje korupcije, posebno u sistemima u kojima nedemokratske i populističke vođe koriste njihove slabosti za sopstvenu korist.

Ovo je naglasio i Srđan Blagovčanin, predsjedavajući Upravnog odbora TI BiH, napomnjući da je BiH u potpunosti zarobljena privatnim interesima nosilaca vlasti.

”Institucije paralizovane korupcijom ne uspijevaju ostvariti svrhu zbog koje postoje, ostavljajući građane u situaciji da ne mogu ostvariti elementarna ljudska prava. Razarajuće posljedice korupcije manifestuju se na urušavanje demokratskih standarda i odsustvo ekonomskog razvoja. Na sve izraženije nezadovoljstvo građana, vlasti sve česće reaguju represijom, kao u slučaju ‘Pravde za Davida”, navodi Blagovčanin.

TI BiH je zbog toga kao hitne mjere neophodne za spašavanje sistema od potpunog propadanja i bezakonja, naveo ilustraciju u pravosuđu i agencijama za provodjenje zakona, sistemske analize funkcionisanja javnog sektora. posebno javnih preduzeća, kako bi se otklonile ključne prepreke u funkcionisanju, te jačanje zakona usmjerenih na sprečavanje političke korupcije – Izborni zakon, Zakon o finansiranju politikih partija, Zakon o javnim nabavkama, Zakon o sukobu interesa…

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.