BiH

TI BiH dobio spor protiv Agencije za bankarstvo RS i u predmetu Banka Srpske

04/07/2016

Okružni sud u Banjoj Luci usvojio je tužbu Transparency Internationala u BiH (TIBiH) protiv Agencije za bankarstvo Republike Srpske zbog skrivanja informacija o radu Banke Srpske.

TIBiH je tražio kopiju izvještaja vanjskog revizora za 2013. i 2014. godinu, posebno je traženo mišljenje vanjskog revizora ukoliko postoji, kao i sve ostale informacije o mjerama koje je Agencija kao kontrolni organ preduzela prema Banci Srpske.

-Agencija je odbila dostaviti tražene informacije pod objašnjenjem da se radi o poslovnoj tajni. Ovo je ukupno treća tužba koju je TIBiH dobio zbog nedostavljanja podataka o stanju u bankarskom sektoru u Republici Srpskoj koji je pod povećanom lupom javnosti još od zatvaranja Bobar banke – saopćeno je iz TIBiH.

Banka Srpske je, kako podsjećaju, druga banka kojoj je u posljednje dvije godine oduzeta dozvola za rad, a Agencija za bankarstvo nikada nije javno objasnila svoj rad i zašto nisu korišteni nadzorni i preventivni mehanizmi.

TIBiH će u novom postupku zahtijevati od Agencije konačno dostavljanje informacija kako bi se javnost napokon upoznala sa radom nadzornog tijela u periodu prije zatvaranja propalih banaka.

Komentari