BiH

TI BiH: Zaustaviti zloupotrebe u raspodjeli pomoći za poplavljene

16/05/2016

Transparency Intarnational (TI) u BiH uputio je apel Gradu Doboju da sredstva iz kreditnog zaduženja u iznosu od tri miliona KM, koje je odobrila Skupština Grada Doboja, u svrhe direktne pomoći privrednicima koji su pretrpjeli štetu u poplavama 2014. rasporedi transparentno i na osnovu jasnih kriterijuma.

Iz ove nevladine organizacije podsjećaju da su upozoravali da je dio sredstava u iznosu od šest miliona KM ranije raspodijeljen privrednicima u Doboju „bez jasno utvrđenih kriterijuma i kršenjem procedura“.

Stoga se TI BiH sada obratio Gradskoj upravi Doboja s apelom, kako se navodi u saopćenju, da raspodjela nove tranše od tri miliona KM ne dovede do novih zloupotreba.

TI podsjeća da je Fond solidarnosti RS-a u julu 2015. odobrio šest miliona KM za pomoć poplavljenim privrednim subjektima na području Doboja i ova sredstva dao na rapolaganje Udruženju privrednika „15. maj“ Doboj, „koje ih je rasporedilo proizvoljno i bez ikakvih kriterijuma“.

– Ovo udruženje je osnovano u junu 2014. godine, nakon samih poplava, i nema javnih ovlašćenja. Udruženje je na netransparentan način, bez jasno utvrđenih kriterijuma izvršilo raspodjelu javnih novčanih sredstava, a izdata je i preporuka Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH, koja navodi da su ova sredstva isplaćena na nezakonit način, na osnovu prijedloga koji je dao nedržavni subjekt koji ne podliježe kontroli od strane Fonda – navodi TI BiH u saopćenju.

Ističu da su tada došli do podatka da je „većina osnivača Udruženja zapravo i bila korisnik ovih sredstava, i da se 10 od 12 osnivača Udruženja pojavljuje na spisku korisnika sredstava, što u praksi predstavlja jasan sukob interesa“.

– Ukupan iznos sredstava koje su osnivači ovog udruženja praktično sami sebi dodijelili iznosi 488.000 KM, što je veliki procenat, s obzirom na činjenicu da su sredstva raspoređena na preko 600 privrednih subjekata.

Istim zaključkom iz 2015. kojim se Udruženju privrednika daje na raspolaganje šest miliona iz Fonda solidarnosti, predviđeno je da će dodatna sredstva za pomoć privrednicima pogođenim poplavama u iznosu od tri miliona KM biti obezbijeđena kreditnim zaduženjem, te je navedeno da se i ova sredstva raspodijele u skladu sa Prijedlogom sačinjenim od strane Udruženja privrednika „15. maj“ Doboj – navodi TI BiH.

Smatraju da se nova tri miliona ne smiju raspodijeliti na isti način, te je apeluju na upravu Grada Doboj da pri raspodjeli naredne tranše sredstava unaprijed utvrdi jasne kriterijume po kojima će se utvrđivati koji privrednici imaju pravo na pomoć i na koji način se određuju pojedinačni iznosi pomoći.

Također je neophodno osigurati da prioritet imaju privrednici koji nisu dobili sredstva pri raspodjeli prve tranše, a koji ispunjavaju uslove, kako se ne bi dogodila situacija da neki privrednici dobiju pomoć više puta, a da ponovo pojedini privrednici koji ispunjavaju uslove ostanu uskraćeni za pomoć.

Komentari