BiH

mup ks

Tri papira koja morate imati ako vas policija zatekne tokom policijskog sata na ulici

22/03/2020

Ukoliko poslodavac svojim radnicima ne izdaje iskaznice kao vid dokaza o radnom statusu potrebno je da isto konstatuje prilikom izdavanja potvrde iz prethodnog stava

Uvažavajući činjenicu da je Federalni štab civilne zaštite donio Naredbu kojom se od dana 22.03.2020. godine u vremenu od 18,00 do 05,00 sati na području Federacije Bosne i Hercegovine zabranjuje kretanje građana, iz MUp-a Kantona Sarajevo naglašaju obavezu pridržavanja navedenog ograničenja, a Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo će poduzeti neophodne aktivnosti s ciljem provođenja navedene Naredbe na području Kantona Sarajevo.

Izuzetak od navedenog ograničenja su zaposlenici koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti rješavanja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području FBiH, kao i zaposleni kojima se proces rada odvija u smjenama, uz napomenu da se radi o onim procesima rada kojima ranijim odlukama nije zabranjeno vršenje djelatnosti.

S tim u vezi, obavještavamo zaposlene čije je kretanje neophodno u vezi sa naprijed navedenim aktivnostima, da su prilikom kontrole od strane policijskih službenika u obavezi sa sobom imati:

1) lične identifikacione dokumente po osnovu kojih se može provjeriti njihov identitet,

2) dokaz o radnom statusu (npr. iskaznica određenog organa, zdravstvene ili druge ustanove, novinarske agencije, određenog preduzeća ili sl.),

3) potvrdu poslodavca ovjerenu i potpisanu od strane odgovorne osobe kojom se potvrđuje da je rad osobe na koju se odnosi potvrda organizovan u smjenama i neophodan za održavanje kontinuiteta djelatnosti.

Ukoliko poslodavac svojim radnicima ne izdaje iskaznice kao vid dokaza o radnom statusu potrebno je da isto konstatuje prilikom izdavanja potvrde iz prethodnog stava.

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo će, u skladu sa svojim ovlaštenjima, poduzeti zakonom propisane mjere i radnje s ciljem provođenja Naredbi nadležnih organa i institucija, te će eventualne neodgovorne pojedince sankcionisati u skladu sa zakonom i drugim propisima.

U slučaju da se zateknu osobe koje krše Naredbu o zabrani kretanja napominjemo da će isti biti sankcionisani izdavanjam prekršajnog naloga ili podnošenjem zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, a propisane sankcije su od 500,00 do 1500,00 KM, odnosno, za roditelje ili staratelje maloljetnika koji počini prekršaj od 400,00 do 1200,00 KM, uz napomenu da će prema onima koji budu zatečeni u prekršaju i nastave sa vršenjem istog, odnosno, eventualno odbiju da postupe po zakonitom naređenju policijskog službenika biti primjenjena mjera lišenja slobode.

Napominjemo da je i dalje na snazi Naredba kojom se u potpunosti zabranjuje kretanje osoba mlađih od 18 i starijih od 65 godina.

Apelujemo na sve građane da se u potpunosti pridržavaju Naredbi donesenih od strane nadležnih organa i institucija, te time daju svoj doprinos na sprečavanju širenja koronavirusa zbog kojeg je proglašeno stanje nesreće, odnosno, vanredno stanje u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.