BiH

Damir Šapina

U FBiH potrebno uvesti novo krivično djelo iskorištavanje djeteta radi pornografije

21/07/2022

Izmjenama je, između ostalog, uvedeno i novo krivično djelo povrede privatnosti djeteta, koje je u potpunosti usklađeno s Konvencijom o pravima djeteta

S ciljem da se unaprijedi zaštita djece, žena i porodica u Federaciji BiH, Dom naroda Parlamenta FBiH usvojio je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona, kojima se trebaju uvesti nova krivična djela iskorištavanja djeteta radi pornografije, iskorištavanja djeteta za pornografske predstave, te upoznavanje djeteta s pornografijom.

– Seksualno iskorištavanje i seksualno zlostavljanje su među najtežim oblicima nasilja nad djecom. Procijenjeno je da je jedno od pet djece žrtva nekog oblika seksualnog nasilja u Evropi i u oko 80 posto slučajeva zlostavljač je netko koga dijete dobro zna. Seksualno nasilje nad djecom može se javiti u različitim oblicima; seksualno zlostavljanje u obitelji ili u krugu onih kojima dijete vjeruje, seksualno zlostavljanje kroz prostituciju ili sadržaje koji prikazuju seksualno zlostavljanje, seksualno zlostavljanje potpomognuto internetom, ili seksualni napadi vršnjaka – rekao je u razgovoru za Fenu pomoćnik federalnog ministra pravde Damir Šapina.

Sve navedne odredbe u potpunosti su usklađene s Lanzarote konvencijom – konvencijom Vijeća Evrope o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualne zlouporabe koja je u Bosni i Hercegovini stupila na snagu 1. marta 2013. godine.

– Svrha ove Konvencije je spriječiti i suzbijati seksualno iskorištavanje i seksualnu zlouporabu djece, zaštititi prava djece žrtava seksualnog iskorištavanja i seksualne zlouporabe i unaprijediti nacionalnu i međunarodnu suradnju protiv seksualnog iskorištavanja i zlouporabe djece. Konvencija predstavlja veliki iskorak kada je u pitanju prevencija seksualnog nasilja nad djecom – kaže Šapina.

Također, jednom od dopuna Zakona je da je krivičnom djelu protiv spolne slobode i morala dodana nova glava koja propisuje krivična djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta. Uvedeno je krivično djelo spolnog odnosa s djetetom mlađim od 15 godina.

Propisano je da se trebaju uvesti i krivična djela spolne zloupotrebe djeteta starijeg od 15 godina, mamljenja djece za zadovoljenje spolnih potreba, zatim zadovoljenja pohote pred djetetom, te navođenja djeteta na prostituciju.

Izmjenama je, između ostalog, uvedeno i novo krivično djelo povrede privatnosti djeteta, koje je u potpunosti usklađeno s Konvencijom o pravima djeteta.

– Ova odredba štiti pravo djeteta na privatnost i porodični život, što je od iznimnog značaja s obzirom na ubrzani razvoj sredstava masovne komunikacije i kompjuterskih mreža – rekao je Šapina.

S obzirom na sve učestalije napade ili prijetnje napadima na zdravstvene radnike kaže da je predviđeno da se uvede i krivično djelo prinude prema zdravstvenom radniku, kojim se štiti obavljanje zdravstvene djelatnosti kao javne službe.

Uvedene su i nove definicije članova porodice, bliske osobe, te životnog partnera.

Propisano je i da se ovaj zakon, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, primjenjuje prema osobi koja je u vrijeme učinjenja kaznenog djela navršila 14 godina, a nije navršila 21 godinu života, s obzirom na činjenicu da je 2014. godine na snagu stupio Zakon o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, te da se ovim zakonskim nacrtom briše glava koja se odnosi na pravila o odgojnim preporukama, o odgojnim mjerama i o kažnjavanju maloljetnika.

– Nacrt propisuje i da kazna zatvora, koja ne može biti kraća od 30 dana niti duža od 20 godina, ne može biti izrečena djeci starijoj od 14 godina. Njima može biti izrečena kazna maloljetničkog zatvora pod uslovima propisanim posebnim zakonom, čime je ova materija usklađena sa Zakonom o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u kaznenom postupku – dodao je Šapina.

Budući da je Nacrt zakona ranije usvojio Predstavnički dom upućen je u javnu raspravu od 60 dana.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.