Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Vlada BPK 

U Goraždu 27. januar Dan žalosti povodom smrti Almira Raščića

rascic

Na današnjoj 9. redovnoj sjednici Vlada BPK je utvrdila i Skupštini na usvajanje proslijedila prijedlog Odluke o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana po drugom osnovu u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2023. godinu

Vlada Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde povodom tragične smrti Almira Raščića, danas je proglasila petak, 27. januar, Danom žalosti na području ovog kantona.

Na današnjoj 9. redovnoj sjednici Vlada BPK je utvrdila i Skupštini na usvajanje proslijedila prijedlog Odluke o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana po drugom osnovu u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2023. godinu.

Kako je istaknuto, na osnovu Odluke o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana po drugom osnovu u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2022. godinu, prijavljeno je 54 lica, odnosno, uključujući period 2013-2022. godine prijavljeno je i trenutno aktivno zdravstveno osiguranje ima 336 lica, koji ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje po ovom osnovu, dok je u istom periodu po različitim osnovama odjavljeno 407 lica.

Utvrđen je i u skupštinsku proceduru upućen i prijedlog Odluke o utvrđivanju „Kalendara obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995.godina u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde“.

Prema riječima ministra za boračka pitanja, izmjene u odnosu na važeći Kalendar se odnose na proširenje sastava Organizacionog odbora za obilježavanje značajnih datuma, a nakon današnjeg razmatranja i saglasnosti svih članova Vlade BPK, i na prijedlog da 18. septembar, Dan BPK i Grada Goražde ne bude više neradni dan na teritoriji BPK Goražde, budući da je u diskriminatorski odnos stavljao uposlene u privredi koji su radili taj dan.

Vlada je razmatrala i primila k znanju Informaciju o stanju sigurnosti na području BPK Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za 2022. godinu.

Prema statističkim pokazateljima u odnosu na 2021.godinu karakteriše je povećanje broja krivičnih djela, kao i smanjenje broja registrovanih prekršaja i saobraćajnih nesreća. Ono što je prema riječima ministra unutrašnjih poslova bitno istaći, to je da su pokazatelji povećanja broja krivičnih djela, između ostalog, rezultat pojačanog angažmana policijskih službenika na suzbijanju i otkrivanju zloupotrebe opojnih droga koji će se nastaviti i u narednom periodu kako bi se zaštitilo zdravlje naših sugrađana, posebno mladih.

Ministar unutrašnjih poslova BPK upoznao je Vladu i sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo kojim se odobrava utrošak namjenskih sredstava u iznosu pd 125.000 KM doznačenih u svrhu prijema policijskih službenika u Upravu policije Ministarstvu unutrašnjih poslova BPK Goražde.

S tim u vezi, Vlada BPK zadužila je Ministarstvo unutrašnjih poslova, Upravu policije i Ministarstvo finansija BPK za realizaciju ovog zaključka, kako bi svako iz svoje nadležnosti doprinjeli transparentnom zapošljavanju policijskih službenika.

K znanju je primljen i Izvještaj o nabavci, distribuciji i potrošnji energenata (lož ulja i drvene peleti) i radu kotlovnica za decembar 2022. godine Direkcije robnih rezervi, kao i odgovori na poslanička pitanja i inicijative.