BiH

vrijedni projekti

U ovoj godini brojni projekti uređenja riječnih korita

11/05/2021

Investiciona vrijednost tih projekata iznosi više od 1,5 miliona KM

Za Agenciju za vodno područje rijeke Save u toku je građevinska sezona u 2021.godini.

Također, u završnoj fazi su poslovi ugovoreni tokom i krajem 2020. koji nisu mogli biti okončani u prethodnoj godini zbog nepovoljne hidrološke situacije i visokog vodostaja pojedinih vodotoka.

Riječ je o regulaciji korita rijeke Bosne u općini Novi Grad Sarajevo, dionica od petlje Butile do ušća Miljacke; sanaciji dijela desne obale korita Spreče s ciljem zaštite od erozije i plavljenja na lokalitetu Adice, MZ Stanić Rijeka, općina Doboj Istok; osiguranju proticajnog profila Spreče na više lokacija na području grada Gračanica; hitnoj intervenciji na prirodnom koritu Tinje u naselju Dragunja, grad Tuzla; hitnoj intervenciji na prirodnom koritu Spreče od entitetske granice sa općinom Petrovo do ušća potoka Šiškovac u Spreču, općina Lukavac i osiguranju proticajnog profila na neuređenom koritu rijeke Unac u MZ Vrtoče, općina Drvar.

Investiciona vrijednost tih projekata iznosi više od 1,5 miliona KM.

U skladu s Planom i finansijskim planom Agencije za 2021., do sada su ugovoreni radovi na: sanaciji korita Vrbasa u Bugojnu od Rudničkog do Gračaničkog mosta, dužine 1,5 km; uređenju desne obale rijeke Bosne u Žepču, dionica od P13 do P22, dužine 400 metara i uređenju obala Sane na dionici gradske plaže Alina Luka u općini Ključ.

U toku je tenderska procedura za sanaciju obale Tinje u naselju Kiseljak, grad Srebrenik. Tokom maja su objavljeni ili će biti objavljeni i tenderi za: uređenje desne obale rijeke Bosne u Ilijašu nizvodno od regulisanog dijela; regulaciju Spreče nizvodno od mosta za Puračić, općina Lukavac; uređenje korita rijeke Bosne u Zavidovićima, dionica nizvodno od izvedenog dijela i uređenje korita Sanice od mosta u naselju Vrelo do ušća Korčanice u općini Ključ.

Procijenjena vrijednost navedenih projekata iznosi više od 3,2 miliona KM, saopćeno je iz Agencije za vodno područje rijeke Save.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.