BiH

Fokus otkriva

U Parlament BiH se u novom ruhu vraća “aprilski paket” ustavnih izmjena

20/10/2020

SDP uputio amandmane na Ustav čijim usvajanjem bi se članovi Predsjedništva BiH birali u Parlamentu BiH, Predstavnički dom umjesto sadašnjih 42, brojao bi 87 poslanika, a Dom naroda 21 delegata. Ulazak zemlje u EU postao bi ustavna kategorija…

PIŠE: SEMIRA DEGIRMENDŽIĆ

Klub poslanika SDP-a danas je u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH uputio u proceduru amandmane na Ustav BiH, saznaje Fokus.

Iz dokumenta na 18 stranica upućenog  predsjedavajućem Predstavničkog doma Nebojši Radmanoviću i članovima Kolegija Borjani Krišto i Denisu Zvizdiću, a koji je u posjedu Fokusa precizirano je šta bi SDP mijenjao u Ustavu, a iz sadržaja je vidljivo da su oni veoma slični onima iz tzv. Aprilskog paketa, koji su odbačeni u Parlamentu BiH 2006. godine.

U obrazloženju amandmana između ostalog se navodi da su razlozi za usvajanje amandmana na Ustav BiH zahtjevi institucija Evropske unije za unapređenje ustavnog okvira Bosne i Hercegovine, јаčаnје kapaciteta i funkcionalnosti najvažnijih institucija Bosne i Hercegovine, kao što su Predsjedništvo BiH, Vijeće ministara BiH i Parlamentama skupština BiH, kao i provođenje presuda suda za ljudska prava u Strazburu.

VEĆE OVLASTI VIJEĆU MINISTARA

Iz SDP-ovog prijedloga, vidljivo je između ostalog da se traži da se izmjenom Ustava BiH omogući izbor u Parlamentu BiH jednog predsjednika BiH uz dvojicu zamjenika i uvođenjem  rotacijske smjene.

Predloženim amandmanima Vijeće ministara BiH bi faktički bilo Vlada u punom smisli te riječi i ne bi više bilo predsjedavajućeg, već bi to bio predsjednik odnosno premijer Vijeća.

SDP predlaže da se sadašnje ingerencije Predsjedništva BiH smanje, te da veće nadležnosti, posebno u vođenju vanjske politike i utvrđivanja budžeta pređu u nadležnost Vijeća ministara, čime bi ono postalo centralni organ izvršni vlasti.

Zbog očekivanog povećanja obima nadležnosti i povećanja posla za Predstavnički dom PSBiH, SDP predlaže da se broj poslanika sa sadašnjih 42 poveća na 87.

Sudeći po sadržaju prijedloga  izmjena Ustava BiH u vezi s nadležnostima između države i entiteta to podrazumijeva da ulazak zemlje u Evropsku uniju bude ustavna kategorija.

– Amandmanom II je, pored izvornih, utvrđena i kategorija podijeljenih nadležnosti, te nadležnosti vezanih za ispunjavanje uslova za evropske integracije. Također, definiran je status prenesenih nadležnosti. U izvorne nadležnosti, uz dosadašnje, uneseni su: odbrana, sigurnost, sud, Tužilaštvo BiH, te predviđena mogućnost da se u izvorne nadležnosti mogu unijeti i ostala pitanja, u skladu sa zakonom. Podijeljene nadležnosti sa institucijama Bosne i Hercegovine su: poreski sistem, izborni proces, pravosuđe, poljoprivreda, nauka i tehnologija, ekologija i lokalna samouprava. Također je predviđeno da u podijeijene nadležnosti mogu biti uvrštena i druga pitanja, u skladu sa zakonom. Kad je riječ o prenesenim nadležnostima, jasno je da se one mogu vratiti entitetima, samo uz jednoglasan pristanak države i oba entiteta. Takoder je naglašeno da su državne institucije nadležne za pregovaranje, izradu, usvajanje, te provođenje i funkcioniranje zakona, potrebnih za ispunjavanje evropskih standarda, kao i političkih, ekonomskih uslova vezanih za evropske integracije – navodi se u prijedlogu SDP-a.

PARALELNI ODNOSI ENTITETA S DRUGIM DRŽAVAMA

Također, amandmanima se predviđa da paralelni odnosi entiteta sa susjednim državama nе samo da moraju biti u skladu sa suverenitetom i teritorijalnim integritetom Bosne i Hercegovine, već i s evropskim standardima.

Poslanici SDP-a u svojim amandmanima predlažu da nadležnosti Doma naroda PSBiH budu vezane isključivo za pitanja vitalnog nacionalnog interesa, ako je povrijeđen zakonom. Također, predlažu da delegate u Dom naroda bira Predstavnički dom PSBiH,a ne kao do sada entitetski parlamenti, odnosno Dom naroda u FBiH I Narodna skupština u RS., te da umjesto sadašnjih 15 delegata, taj dom čini 21 delegat i to po sedam iz reda Bošnjaka, Srba i Hrvata.

– Ako u roku od 15 dana jedan od klubova naroda, natpolovičnom ili  dvotrećinskom većinom, ne ukaže na povredu vitalnog nacionalnog interesa, zakon stupa na snagu. Predstavnički dom bira po sedam delegata u Dom naroda iz svakog konstitutivnog naroda u skladu sa Izbomim zakonom BiH. Mandat predsjednika Predstavničkog i Doma naroda traje četiri godine, oni imaju potpredsjednike, koji su iz različitih naroda u BiH i iz reda ostalih.

Ovdje pročitajte kompletan prijedlog amandmana na Ustav BiH koji je u parlamentarnu procedure uputio Klub SDP-a u Predstavničkom domu PSBiH.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.