BiH

U Sarajevu večeras obilježavanje Svjetskog dana smanjenja rizika od katastrofa

12/10/2018

Zgrada prijateljstva Grčke i Bosne i Hercegovine u Sarajevu večeras će biti osvijetljena povodom obilježavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, javlja Fena.

Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa (IDDR) obilježava se 13. oktobra i predstavlja globalnu platformu za povećanje svijesti, razmjenjivanje znanja i poticanje aktivnosti na promoviranju Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa za period 2015 – 2030., globalne kulture sigurnosti i smanjivanja rizika od katastrofa, uključujući njihovo sprječavanje, ublažavanje i pripremljenost.

Sendai okvir, koji ima četiri prioriteta i sedam ciljeva je međunarodni dokument globalnog karaktera kojeg je usvojilo 187 zemalja članica Ujedinjenih nacija na Svjetskoj konferenciji 2015. godine u Sendaiju u Japanu koji je prihvatila Generalna skupština UN-a.

Među državama koje su na konferenciji prihvatile Sendai okvir je i Bosna i Hercegovina, a ovogodišnji fokus IDDR-a usmjeren je na cilj C, koji je vezan za smanjenje ekonomskih gubitaka uvjetovanih nesrećama i katastrofama.

U proteklih 20 godina na globalnom nivou zbog nesreća i katastrofa više od 1,35 miliona ljudi izgubilo živote kao rezultat ranjivosti i izloženosti prirodnim opasnostima, više od četiri miliona ljudi je bilo raseljeno i ostavljeno bez domova, povrijeđeno ili u potrazi za pomoći, prouzrokujući 314 milijarde američkih dolara direktne štete, a procjenjuje se da su ekonomski gubici mnogo veći.

Izvještaj “Ekonomski gubici, siromaštvo i katastrofe 1998-2017” navodi da gubici uzrokovani katastrofama više pogađaju zemlje s niskim i nižim srednjim dohotkom i na taj način najviše pogađaju ranjivu populaciju, uključujući žene i djecu, osobe sa invaliditetom i starije osobe.

Koncept smanjenja rizika od katastrofa (DRR) je od izuzetne važnosti za Bosnu i Hercegovinu, čija je ranjivost na nesreće i katastrofe svakodnevno prisutna, a naročito je došla do izražaja tokom 2014. godine, kada je osim gubitka ljudskih života nastala velika materijalna šteta ostavivši neizbrisivi trag na održivi razvoj zemlje.

Bosna i Hercegovina još uvijek je izložena brojnim rizicima od katastrofa, procjene rizika pokazuju da gotovo 500.000 ljudi živi u područjima izloženim rizicima od katastrofa, a 91 općina značajno je izložena opasnostima od poplava i klizišta.

– To je pokazatelj da posljedice nesreća i katastrofa značajno usporavaju napore BiH za postizanje ciljeva održivog razvoja i ograničavaju mogućnosti investiranja u zdravstvo, obrazovanje, asocijalnu zaštitu i druge važne javne potrebe – istaknuto je u saopćenju iz Ministarstva sigurnosti BiH.

To ministarstvo u saradnji s nadležnim državnim i entitetskim institucijama, partnerskim međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijima, kroz više regionalnih i bilateralinih projekata poduzima različite aktivnosti na smanjenju rizika od mogućih katastrofa i poboljšanju pripremljenosti za odgovor na nesreće.

To se čini s ciljem sprečavanja ili smanjenja budućih gubitaka od katastrofa i kako bi koncept smanjenja rizika od katastrofa bio integriran u sve društvene i ekonomske sektore za stvaranje sigurnijeg i prosperitetnijeg okruženja bh. građane.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.