BiH

Ključni analitički alat

U Sarajevu prezentacija USAID Indeksa održivosti organizacija civilnog društva

08/11/2019

Indeks prati napredak civilnog sektora u dvadeset četiri zemlje u proteklih dvadeset dvije godine

USAID Indeks održivosti organizacija civilnog društva (OCD) za 2018. godinu u Bosni i Hercegovini bit će predstavljen danas u Centru za promociju civilnog društva (CPCD) u Sarajevu.

CPCD je kao partnerska organizacija za BiH pripremila Indeks održivosti organizacija civilnog društva (CSOSI) za 2018. godinu koji je ključni analitički alat za mjerenje napretka civilnog sektora na regionalnom nivou, u centralnoj i istočnoj Evropi i regiji Euroazije (E&E).

Indeks prati napredak civilnog sektora u dvadeset četiri zemlje u proteklih dvadeset dvije godine. Istražuje ukupno okruženje za civilno društvo, fokusirajući se na NVO pravno okruženje, organizacijske kapacitete, finansijsku održivost, zagovaranje, pružanje usluga, infrastrukturu i javni imidž. Razvila ga je američka Agencija za međunarodni razvoj u partnerstvu s lokalnim organizacijama u svakoj od zemalja u kojime se ocjenjuje Indeks.

Prezentacija će okupiti predstavnike relevantnih državnih institucija vlasti, NVO i akademske zajednice, te međunarodne zajednice i donatora.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.